Начало на ползотворно сътрудничество между НСОПЛБ и федерацията на общопрактикуващите лекари в провинция Квебек, Канада (FMOQ)

09.05.2019

На 8 Май в гр. София се проведе среща между представители на Националното сдружение на ОПЛ в България (НСОПЛБ)общопрактикуващи лекари и членове на Федерацията на ОПЛ в провинция Квебек, Канада.

 

Групата на ОПЛ от Канада бе водена от д-р Louis Godin, Президент на федерацията на общопрактикуващите лекари в провинция Квебек (FMOQ), Канада  и д-р Claude Guimond, Директор на отдел „Продължително професионално обучение“ на лекарите към федерацията на общопрактикуващите лекари, провинция Квебек (FMOQ), Канада. FMOQ е организация, която представлява интересите на ОПЛ в провинция Квебек, а също така е акредитирана да провежда продължително медицинско/професионално обучение на ОПЛ и организира над 2400, свързани с него събития годишно.

 

Д-р Claude Guimond

От страна на НСОПЛБ участваха доц. Любомир Киров, Председател на НСОПЛБ, д-р Румен Алексов, секретар на НСОПЛБ, д-р Атанас Славов, член на Етична комисия на НСОПЛБ. Официални гости и участници в срещата по покана на НСОПЛБ бяха д-р Иван Маджаров, Председател на БЛС и д-р Николай Брънзалов, зам.- председател на БЛС и Председател на КК на НСОПЛБ.

 

От ляво на дясно: доц. Любомир Киров, д-р Claude Guimond, д-р Иван Маджаров, д-р Louis Godin и д-р Николай Брънзалов

 

Срещата продължи три часа и бе изключително интересна и за двете страни. Започна с презентация от доц. Киров, в която представи реформите в нашата система на здравеопазване след 2000 г., създаването и развитието на първичната извънболнична медицинска помощ и институцията Общопрактикуващ лекар, начина на организация и финансиране на системата за ПИМП, студентското обучение и специализация по Обща медицина, продължителното медицинска обучение, историята на създаване и дейността на НСОПЛБ и др..

 

Доц. Любомир Киров

Доц. Любомир Киров

Доц. Любомир Киров

Обсъдиха се предимствата, недостатъците, съществуващите проблеми и възможни решения. В последвалата свободна дискусия се включиха участниците и от двете страни, като акцентът бе върху системата за ПИМП в България.

 

Д-р Николай Брънзалов

Д-р Николай Брънзалов и д-р Claude Guimond

 

 

 

Тази първа среща между ОПЛ от двете държави е началото на едно ползотворно сътрудничество между професионалните организации на ОПЛ.

 

                                                                                                                      НСОПЛБ

< Назад