Състоя се III Конгрес на лекарите по обща медицина на Р Македония с международно участие

03.05.2012

Форумът на лекарите бе организиран в Охрид от Македонското лекарско дружество и Сдружението на лекарите по обща медицина на Република Македония.

В рамките на събитието се проведе изборно събрание на Асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа. Председателят на НСОПЛБ д-р Любомир Киров бе преизбран за заместник-председател на АЛОФМЮЕ за още един мандат. 

 

III Конгрес по ОМ в Македония през Април 2012

(.pdf, 1.49 MB)

< Назад