Други теми от Конференцията, посрещнати с интерес от ОПЛ

02.12.2012

Националната научно-практическа конференция, която се проведе от 15 до 17 ноември 2012 година, имаше богата научна програма, в която бяха застъпени разнообразни теми от различни области на общата медицина. В тази статия ви представяме акценти от презентациите, които се посрещнаха с голям интерес от общопрактикуващите лекари.

 

Дерматологията беше представена с темата "Инфекциозни дерматози в ежедневната практика". Изключително богата на нагледен материал и атрактивно представена, лекцията на доц. Гриша Матеев систематизира познанията ни за бактериалните, вирусните и паразитните заболявания в дерматологията.

 

 

 

Гинекологията беше представена с лекцията на проф. Благовест Пехливанов на тема "Неправилни маточни кръвотечения". Основните акценти на лекцията бяха дефиницията на нормално менструално кървене, видовете неправилни маточни кръвотечения и поведението на лекаря при тях.

 

Проф. Благовест Пехливанов по време на презентацията

 

    

 

Темите от областта на урологията, които бяха представени пред ОПЛ по време на Националната научно-практическа конференция, бяха: "Европейски препоръки за лечение на симптомите на долните пикочни пътища", с лектор проф. Димитър Младенов от Клиника по урология към МА - София и "Терапевтични възможности за лечение на уроинфекциите с Cystinol acut", с лектор д-р Симеон Рангелов от УМБАЛ "Александровска", София

.

Проф. Димитър Младенов, Клиника по урология, МА - София

 

д-р Симеон Рангелов, УМБАЛ "Александровска", София

 

Презентацията на д-р Александър Канчелов от специализираната клиника за лечение на зависимости и алкохолни проблеми беше "Пациентът, който пие прекалено много - идентифициране на проблемите в общата практика" . Актуална в ежедневието, но относително рядко коментирана на подобни форуми тема, презентацията предизвика интереса на присъстващите.

 

"Мястото на психосоматичната медицина в условията на общата медицинска практика" беше темата, представена от д-р Валя Станчева, общопрактикуващ лекар. Темата предизвика оживени дискусии в залата.

 

д-р Валя Станчева по време на презентацията

 

Неврологичните заболявания също бяха застъпени в програмата на Националната научно-практическа конференция. Лекция на тема "Мозъчно-съдова болест - профилактика и лечение. Мит или реалност?" представи проф. Стефка Янчева. Заболяването беше разгледано не само в медицински, но и в социален аспект, като акцентът беше поставен на първичната и вторичната профилактика.

 

Проф. Стефка Янчева по време на презентацията за МСБ

 

"Трябва да се намери начин да се контактува както с болния, така и с неговите близки. Тоест, редно е да се обръща внимание дори на най-дребните оплаквания, защото зад тях може да се крие нещо много по-сериозно. Необходимо е лекарят да се стреми да спечели доверието на пациента и близките му, за да могат да прилагат препоръките му. И да се съобрази лечението на всеки пациент индивидуално."  - това е посланието на проф. Янчева към ОПЛ.

 

Проф. Иван Миланов разгледа вертижните разстройства, световъртежа като синдром в отоневрологията, причините, патофизиологията и лечението на различните видове вертижни синдроми. Специално внимание проф. Миланов отдели на Мениеровата болест като медицински проблем и възможностите за повлияването ѝ.

 

Момент от презентацията на проф. Иван Миланов

 

 

Онкологичните заболявания - профилактиката, диагностиката, лечението и проследяването  - също бяха широко представени по време на научния форум. Темите, които бяха разгледани, бяха:

 

"Рак на млечната жлеза. Нer2 статусът като прогностичен и предиктивен фактор", предаствена от д-р А. Томова

 

"Първична профилактика на РМШ и други HPV заболявания с четиривалентна ваксина", представена от проф . Б. Пехливанов

 

"Ваксинопрофилактика срещу РМШ - реален старт на Националната програма", представена от доц. Н. Гочева

 

"Цената на ранната диагноза при Нехочкинови лимфоми и хронична лимфоцитна левкемия. Алгоритъм на поведение ри лимфаденомегалия", представена от проф. Ст. Горанов.

 

Проф. Стефан Горанов

 

"След като се направят необходимите изследвания и се търси причината за този увеличен лимфен възел с набора, с който разполагаме - хематологични, вирусологични изследвания, изследвания за паразитози и т.н., след като се направи диференциалната кръвна картина и се види, че няма такива клетки, които биха подсказали някакво заболяване, точно тук трябва да помислим за възможността за лоша диагноза. И всеки лимфен възел, по-голям от два сантиметра, с проведени диагностични търсения в повече от месец и половина, дори два, с два курса антибиотична терапия, от които липсва ефект, се биопсира." - е посланието на проф. Горанов към ОПЛ.

 

Цялото интервю с проф. Стефан Горанов от УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив, можете да прочетете на следния адрес:

http://www.zdravennavigator.bg/article/tzenata-rannata-diagnostika/16201

 

 

 

 

< Назад