Заповед РД-01-473/14.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на задължителна регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19

21.08.2020

Заповед РД-01-473/14.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на задължителна регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 по реда на Наредба № 21 за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

 

Официалната заповед можете да прочетете тук!

 

< Назад