ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ПАРАГРАФ 9 ОТ ПРОЕКТА ЗА АНЕКС КЪМ НРД 2020 – 2022

14.07.2020

ОПЛ подкрепят въвеждането на електронното здравеопазване и участват активно в подготовката за въвеждането му, но описаното в параграф 9 на проекта за анекс към НРД изискване ОПЛ да подават няколко десетки пъти дневно по интернет отчети за извършената от тях дейност не е част от електронното здравеопазване, а  представлява допълнителна административна тежест, която възпрепятства оказването на медицинска помощ на пациентите. Целта на електронното здравеопазване е да бъде  намалена именно тя, за да се увеличи възможността за отделяне на  време и усилия за оказване на медицинска помощ, от която всъщност се нуждаят пациентите. 

 

Официалния документ можете да видите тук!

< Назад