Становище на НСОПЛБ относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., № 47-202-01-32, внесен от Министерски съвет на 8 юни 2022 г.

12.06.2022

Уважаеми доц. Тонев,

 

В представения законопроект установихме разпределение на постъпилите допълнително средства по пера: административни дейности, болнична помощ, резерв и др.  По отношение бюджета на ПИМП промяна няма.

 

Вероятно, за съставителите на Проекта, първоначалният, предкризисно приет бюджет 2022 за ПИМП, а и за здравеопазването в цялост, е достатъчно компенсиращ и не изисква промени, както в много други сфери. Но, все пак, инфлационният и ценови натиск е също толкова ефективен върху системата на здравеопазване, колкото и върху всички останали.

 

Официалното писмо можете да прочетете тук!

< Назад