Становище на НСОПЛБ относно проблеми и необходимост от изграждане на нови функционалности в НЗИС

14.07.2023

Уважаеми колеги,

През последните почти 4 години бяха поставени толкова дългоочакваните и важни основи на електронното здравеопазване в България чрез електронизиране на основните медицински документи в работата на общопрактикуващите лекари и ползване на НЗИС. През текущата 2023 година също бяха внедрени отдавна исканите от НСОПЛБ електронни зелени и жълти рецепти.

 

Като цяло обаче, НЗИС е все още с непълна функционалност и за внедряването на всеки нов  модул ще е необходимо време за адаптация към нововъведенията, както и с предишните, за да се даде възможност за отстраняване на възникнали, непредвидени проблеми. 

 

Осъщественото през тези години електронизиране на основните медицински документи все още не е „Електронно здравеопазване“, а само предпоставка за осъществяване на същинското електронното здравеопазване, което посредством електронния обмен на данни и достъп до тях, ще позволи на лекарите да съсредоточат вниманието си върху здравните потребности на пациентите, а институциите ангажирани в този процес да получат своевременни, пълни и актуални данни, позволяващи им правилно планиране и регулиране на процесите в здравеопазването.

 

В приложения документ можете да се запознаете с пълното становище, изготвено от екипа на НСОПЛБ.

< Назад