СРЗИ набира доброволци за сформиране на екипи за вземане на проби за COVID-19 от здравно неосигурени лица

14.04.2020

На заседание на Областния медицински съвет, проведено на 06.04.2020 г. се взе единодушно решение да се нареди да се вземат проби за COVID-19 на здравно неосигурени лица, пребиваващи или живущи на територията на област София.

 

 

За целта ще се сформират 3 екипа, за които е необходимо набирането на доброволци – 6 лекари и 3 медицински сестри.

 

В екипите ще бъдат включени служители на Столична дирекция на вътрешните работи за обезпечаване на сигурността, както и медиатори, осигурени от Столична община.

 

Официалния документ можете да прочетете тук!

 

< Назад