Пряко съобщение до медицинските специалисти 13 октомври 2021 г.

13.10.2021

Пряко съобщение до медицинските специалисти 13 октомври 2021г.


Относно: VAXZEVRIA™/COVID-19 Vaccine AstraZeneca: Риск от тромбоцитопения (включително имунна тромбоцитопения) с или без свързано кървене

Уважаеми медицински специалисти,
AstraZeneca AB, съгласувано с Европейската агенция по лекарствата и Изпълнителна агенция по лекарствата, биха искали да Ви предоставят следната актуализирана информация:


Резюме
• Съобщават се случаи на тромбоцитопения, включително имунна тромбоцитопения (ИТП), обикновено в рамките на първите четири седмици след ваксинацията.


• Много рядко, тези събития на тромбоцитопения се проявяват с много ниски нива на тромбоцитите (<20 000 на μL) и/или са свързани с кървене.


• Някои от тези случаи са възникнали при лица с анамнеза за имунна тромбоцитопения.


• Съобщени са случаи с летален изход.


• Ако определено лице има анамнеза за тромбоцитопенично разстройство като имунна тромбоцитопения, преди прилагане на ваксината на такова лице трябва да се има предвид рискът от развитие на ниски нива на тромбоцитите и в такива случаи се препоръчва мониториране на тромбоцитите след ваксинацията.

 

Пълния текст на документа можете да прочетете тук!

< Назад