Предложения за промени в НРД 2020-2022 за ПИМП и финансиране на дейността през 2021 г.

28.09.2020

Предложения за промени в НРД 2020-2022 за ПИМП и финансиране на дейността през 2021 г.

 

Предложенията за финансиране и промени в ПИМП са съобразени с идеите за развитие на първичната извънболнична помощ, която следва да се утвъри като основен инструмент за преодоляване на предизвикателствата, пред които е изправена здравната ни система. Взети са предвид и реалности като: средна възрастна ОПЛ над 60 години; липса на млади лекари, готови да се включат като изпълнители на ПИМП; липсата на привлекателност на ПИМП като поле за кариерно развитие и практикуване на медицина; належащата необходимост от осъвременяване чрез въвеждане на нови, безопасни и ефективни технологии в работата на ОПЛ. Не трябва да забравяме и текущата пандемия от КОВИД-19, чието развитие и изход е все още твърде неясен.

 

Официалния документ можете да видите тук!

< Назад