Предложения за промени в методиката за определяне на регулативните стандарти

25.02.2013

Във връзка с масовото намаление на средствата за МДД и направленията за СМД в разпределените към ОПЛ регулативни стандарти, получени от колегите през миналата седмица, НСОПЛБ чрез Националнния консултант по Обща медицина проведе разговори с ръководството на НЗОК за обсъждане на промените в методиката за определяне на регулативните стандарти.

 

В резултат бяха разпределени допълнителни стойности за МДД и брой СМД към общопрактикуващите лекари. Въпреки това разпределение, все още в отделни райони на страната се установява намаление на регулативните стандарти в сравнение с първо тримесечие на 2012 година.

 

Безпокойство предизвиква и отменената възможност за 10 % надвишаване на РС, както и усложнения механизъм на разпределение на допълнителни стойности директно от НЗОК.

 

Това са причините НСОПЛБ и Националният консултант по ОМ в свое становище да предложат промени в методиката за определяне на регулативните стандарти, чрез които да бъде възстановен гъвкавия механизъм на планиране и разпределение на РС и някои предложения, свързани с промяна в регулацията на консултациите и изследванията, които са нормативно определени - за профилактика, диспансеризация,  ТЕЛК.

 

Надяваме се в близко бъдеще да бъде организирана експертна среща с НЗОК с цел уточняване на детайлите по дадените от нас предложения.

 

Ще продължим да ви информираме за развитието на преговорите с НЗОК във връзка с регулативните стандарти.

 

Становището на НСОПЛБ е в прикачения файл.

Предложения за промени в методиката за определяне на РС

(.doc, 90.5 KB)

< Назад