Предложения относно условия, критерии и ред за назначаване на диагностични тестове за установяване на инфекция с COVID-19

15.10.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТНОСНО УСЛОВИЯ, КРИТЕРИИ И РЕД ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНИ ТЕСТОВЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯ С КОВИД-19

  1. Действия на ОПЛ и колаборация с останалите структури. Пътят на пациента. Кога ОПЛ назначава тест?
  2.  

• ОПЛ назначават тестове само и единствено на хора с оплаквания, които биха могли да се отнасят към КОВИД-19.

• Тестове на карантинирани и поставени в изолация (контактни или други) се назначават от РЗИ, които са издали предписанието.

• ОПЛ не назначава тест по желание (изискване) на пациент, работодател или представител на други части от системата на здравеопазването.

• ОПЛ нямат ангажимент към здравнонеосигурените лица по смисъла на ЗЗО (освен ако прегледът не се заплати от самите тях или целево от бюджет извън този на НЗОК). Същото важи и за заплащането стойността на диагностичните тестове и свързани с тях други дейности, както и лечението.

Целта на назначеното от ОПЛ тестване е диагностична (потвърждаване на заразяване)

 

Официалния документ можете да видите тук!

< Назад