Предложение от НСОПЛБ относно ваксинопрофилактиката срещу КОВИД-19

09.08.2021

В процеса на ваксинопрофилактика срещу КОВИД-19 възникнаха казуси, които изискват кратки, систематизирани и удобни за ползване препоръки, които биха улеснили вземането на решения както от медицинските лица, участващи във ваксинационната кампания, така и от гражданите. Това бе нашето основание да систематизираме тези въпроси и да потърсим експертно становище, което любезно ни бе предоставено от проф. д-р Мария Християнова Николова, дмн, специалност – клинична имунология, зав. отдел „Имунология“ в Национален център по заразни и паразитни болести, София и оформихме приложения документ. (Приложение №1)

 

Официалния документ можете да видите тук!

 

< Назад