Писмо до МЗ и МФ с предложенията на НСОПЛБ за цени, обеми и методики за заплащане за ПИМП

02.12.2010

Изпращаме ви подготвените от екипа на НСОПЛБ материали, свързани с цени, обеми, методика на заплащане в ПИМП, по молба на д‐р Цветан Райчинов, председател на БЛС, които ще представим в Консултативния съвет към МФ.

 

Писмо до МЗ и МФ

(.pdf, 146.48 KB)

< Назад