Отговор от УС и НС на НСОПЛБ на писмо от проф. д-р Костадин Ангелов с Изх. № 63-00-47/26.02.2021 г.

01.03.2021

Официалното писмо можете да прочетете тук!

< Назад