От днес дейностите по приложения №12 и №14 на НРД 2020–2022 могат да бъдат изпълнявани изцяло

18.05.2020

Уважаеми колеги,

 

Във връзка със запитвания, относно  изпълнение на дейностите, включени в Приложение № 12 „Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма „Детско здравеопазване“, профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години, формиране на групи от лица с рискови фактори за развитие на заболяване при ЗОЛ над 18 години, профилактични дейности при ЗОЛ над 18 години с рискови фактори за развитие на заболяване и програма „Майчино здравеопазване“ и Приложение № 14 „Дейности на лекаря специалист по „Педиатрия“ по програма „Детско здравеопазване“, на лекаря специалист по „Акушерство и гинекология“ по програма „Майчино здравеопазване“ и на лекаря специалист по профилактика на ЗОЛ над 18 години с рискови фактори за развитие на заболяване" на НРД за медицинските дейности 2020–2022, Ви уведомяваме следното:

 

Със заповед РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването са отменени заповеди РД-01-124/13.03.2020 г. и 225/20.04.2020 г.

 

В заповед РД-01-263/14.05.2020 г. няма изричен текст, който забранява/преустановява извършването напълно или частично на „плановите  детски и женски консултации, профилактичните прегледи  и профилактичните имунизации“.

 

Това означава, че за момента, считано от 14.05.2020 г., дейностите по приложение № 12 и № 14 на НРД 2020–2022 могат да бъдат изпълнявани изцяло. 

< Назад