Националната здравноосигурителна каса работи при изпълнение на всички нормативни изисквания за изплащане на отчетените и предвидените по методиката суми на договорните партньори

10.12.2020

Във връзка с изявлението на д-р Николай Брънзалов – зам.-председател на Управителния съвет (УС) на Българския лекарски съюз (БЛС), Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира следното:

 

С промяната в „Методиката за изменение и допълнение на Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“ (Методиката), приета със съвместен протокол между Надзорния съвет на НЗОК и УС на БЛС № РД-НС-05-9 от 26.11.2020 г. и обнародвания в „Държавен вестник“ бр.101 от 27.11.2020 г. Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. беше допълнен механизмът за финансиране на изпълнителите на първична медицинска помощ (ПИМП), според който да се изплаща месечна сума в размер на 1 000 лв. на всеки лекар, за който здравноосигурените лица са упражнили правото си на избор в съответното лечебно заведение, както и за наетите лекари в същото в периода 01.11.2020 г. -31.12.2020 г.

 

Официалния документ можете да прочетете тук!

 

< Назад