AstraZeneca’s COVID-19 vaccine: ЕМА намира възможна връзка с много редки случаи на необичайни тромбози (кръвни съсиреци) заедно с нисък брой на тромбоцити

09.04.2021

ЕМА потвърждава, че в своята цялост съотношението полза/риск на ваксината остава положително. Комитетът по безопасност (PRAC) към ЕМА направи заключението , че необичайни кръвни съсиреци, в комбинация с нисък брой на тромбоцитите трябва да бъдат вписани като много редки нежелани ефекти на Vaxzevria (известна преди като COVID-19 AstraZeneca).

 

Заключението на комитета е съобразено с всички налични към момента факти, включително съвета на експертната ad hoc група.

 

ЕМА напомня на медицинските специалисти и на гражданите, на които е поставена Vaxzevria (предишно име COVID-19 Vaccine AstraZeneca) да продължат да бъдат бдителни за възможността от много редки случаи на кръвни съсиреци (комбинирани с ниски стойности на тромбоцитите), възникващи в рамките на 2 седмици след поставянето на ваксината. Към този момент повечето докладвани случаи, касаят жени на възраст под 60 години и са наблюдавани в рамките на 2 седмици от ваксинацията. Базирано на наличните към момента данни, няма потвърдени специфични рискови фактори.

 

Пълния текст на документа можете да намерите тук!

< Назад