Архив 2004 - 2007

Становище на д-р Л. Киров относно разликите между договорените и публикуваните текстове на НРД 2006 г.

08.01.2006

Становище за разликите в договорения между УС на БЛС и УС на НЗОК НРД 2006 и публикувания вариант на НРД 2006 в ДВ и произтичащите от това проблеми за ИМП в ПИМП от Д-р л. Киров - съпредседател на комисия ПИМП.
 

Становище на д-р Л. Киров относно разликите между договорените и публикуваните текстове на НРД 2006 г.

08.01.2006

Становище за разликите в договорения между УС на БЛС и УС на НЗОК нрд 2006 и публикувания вариант на НРД 2006 в ДВ и произтичащите от това проблеми за ИМП в ПИМП от Д-р Л. Киров- съпредседател на комисия ПИМП.
 

Писмо до МЗ относно диалог за решение на проблемите на ОПЛ

06.01.2006

Като председател на НСОПЛБ изказвам благодарност от името на моите колеги за коректното отношение от Ваша страна, изразяващо се в започналите срещи и диалог с представители на БЛС и в частност ОПЛ във връзка с възникнали затруднения в практикуването на Общата медицина у нас, които се надяваме да продължат.
 

Позиция на УС на НСОПЛБ относно промени в Наредба 39 и Наредба 40 – януари 2005 г.

20.12.2005

При преговорите между БЛС и НЗОК по НРД 2006 бе прието, че цената на профилактичния преглед на лица над 18 години, провеждан от ОПЛ е 4.15лв. при обем на прегледа по НРД 2005, т.е.- подробна анамнеза /вкл. гинекологична/ и обективен статус /без гинекологичен/, ЕКГ, измерване на RR, мануално изследване на млечни жлези, урина с тест-лента и кр. Захар/ по показания според събраната анамнеза/.
 

Изявление на д-р Любомир Киров пред ПКЗ

26.01.2005

В нашата позиция сме се водили от медицинска целесъобразност, стремеж да се осигури достъпност и равнопоставеност на медицинската услуга, качество и добър резултат за общественото здраве.
 

Предложения на НСОПЛБ за НРД 2005 г – част ПИМП

01.12.2004

Предложения на НСОПЛБ за НРД 2005 г – част ПИМП.
 

Отворено писмо до БЛС относно НРД 2005

29.11.2004

След проведения НС на БЛС  на 25-26.11.2004г. много от поставените проблеми не получиха разрешение. Сред тях са не само детайли, но и принципни положения, касаещи като цяло съдбата на ПИМП.
 

Становище на НСОПЛБ относно появата на понятието „здравнонеосигурен”

26.09.2004

Становище по повод лишаването на здравнонеосигурените лица от възможност за ползване на медицински услуги, заплащани от НЗОК и последиците от това, прието на заседание на УС на НСОПЛБ на 26.09.2004г. гр. София.
 

Позиция на НСОПЛБ относно „поправката Додов” в чл. 35 на ЗЗО

19.09.2004

Предлагаме на вниманието ви следния материал, който представя позицията на НСОПЛБ, относно предложението на д-р Додов за промяна в чл. 35 от ЗЗО, приета на заседание на УС на НСОПЛБ на 18-19.09.2004г. в гр. В. Търново.

 

Концепция на НСОПЛБ за започване на преговорите за НРД 2005 г .

18.09.2004

Като обсъди настоящата ситуация и направи ретроспективна оценка на развилите се до момента процеси във връзка с изготвянето на НРД и условията, касаещи пряко или косвено интересите на ОПЛ и обслужваните от тях пациенти, УС на НСОПЛБ счита, че преговори по НРД е уместно да стартират, ако има ясно решение и декларирано желание за промяна от страна на преговарящите страни по определени теми.