Анализ и предложения относно ситуацията с КОВИД-19

28.08.2020

Анализът и предложенията са извършени при съобразяване със следното:

 

• Какво се случва в останалите страни по света не може да бъде основа за сравнение, а и в повечето случаи са лош пример и за предприемани действия (различна демографска структура, социалноикономически статус, култура; трудното за САЩ все още решение по отношение на маските и др.).

 

• Пълното съзнание, за доминиращият глобален икономически интерес, доминиращ над здравния, въпреки опитите за прилично представяне на последния.

 

• Неадекватността на математическите модели (особено у нас), които не е уместно да се ползват дори като прогностичен метод. Все още има доста променливи и неизвестни в уравнението, за да се разчита на този подход.

 

• Достатъчна част от представяната в световен мащаб статистика, за да не бъде пренебрегвана, е „изкривена“ (една от причините са различните критерии, по които се определят дадени величини в различните страни, както и признанието за несъвършенства в самите критерии, направено от някои държави, например Обединеното кралство по отношение на дефиницията „починал от КОВИД-19).

 

Официалния документ можете да прочетете тук!

< Назад