Надзорният съвет на НЗОК прие правилата, по които ще се изплащат средствата за работещите на първа линия и за поставена ваксина срещу Ковид-19

15.02.2021

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на  НЗОК) прие правилата, по които ще се извършват плащанията за финансирането на допълнителните възнаграждения на медицински и немедицински персонал, пряко зает с дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с доказан коронавирус в лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове.

 

Размерът на тези плащания остава непроменен и е в размер на 1 000 лв. нето. Целта е  да се продължат мерките, насочени към запазване мотивацията на персонала, посрещащ предизвикателствата в борбата с пандемията.

 

Официалното писмо можете да видите тук!

< Назад