Заповед № РД-02-117/06.10.2020 г. относно създаване на работна група за разработване на нова Национална програма за превенция на хронични незаразни болести 2021-2025 г.

12.10.2020

На основание чл. 25, ал. 4 и чл. 45, ал. 3 от Закона за администрацията, чл. 3, ал. 4 от Закона за здравето и чл. 5, т. 3 от Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването и във връзка с изпълнението на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014–2020 г., приета с Решение № 538 на Министрески съвет от 2013 г. се създава работна група за разработване на нова Национална програма за превенция на хронични незаразни болести 2021–2025 г.

 

Официалната заповед можете да видите тук!

< Назад