Позиция на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България относно взаимодействие между фармацевтичните компании и медицинските специалисти

12.05.2020

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM) и членуващите в нея фармацевтични компании са ангажирани с глобалната борба срещу пандемията COVID-19 или коронавирус. Мислите ни са с хората, засегнати от инфекцията, и техните близки, както и с лекарите и фармацевтите, които са на предната линия в борбата за преодоляването на пандемията.

 

Прякото взаимодействие между фармацевтичните компании и медицинските специалисти има дълбоко положително въздействие върху качеството на грижата за здравето на пациентите тъй като осигурява точна, обективна и справедлива информация, която да гарантира рационалното предписване и разумната употреба на лекарствените продукти. Компаниите взаимодействат с представителите на медицинската професия и разпространяват специализираните данни за лекарствата, събрани при научноизследователската и развойна дейност, както и от опита при осъществяваното с тях лечение. Двупосочната обмяна на информация подпомага както ефективното лечение, така и разработването на нови терапевтични методи.

 

Пълния текст на документа можете да прочетете тук!

< Назад