Състав на консултативен съвет, който извършва обучение на студенти и специализанти

09.01.2020

На основание Чл. 91, ал. 5 от Закона за лечебните заведения  и Чл. 7 от Наредба 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти е определен следния състав на консултативен съвет.

 

Пълния текст на документа можете да видите тук!

 

< Назад