НСОПЛБ подкрепи сдружението на общинските болници

15.01.2018

Уважаеми колеги, НСОПЛБ разбира и подкрепя посочените проблеми в приложеното писмо на сдружение на общинските болници, с изключение на изложеното в т. 3,  свързана с ПИМП, което отдаваме на недостатъчно познаване на проблема на спецификата на ПИМП. 

 

Нашето мнение е, че наистина се оформя тенденция за антиреформа в системата на здравеопазването, т. е. промени, които не одобряват, не улесняват функционирането на системата, а имат точно обратния ефект като един ярък пример от последния месец е поправката в Чл. 37 от ЗЗО, която касае потребителските такси за хората, упражнили правото си на пенсия.

 

 

 Официалния документ, в който изразяваме своята подкрепа можете да видите тук!

 

 

< Назад