Указание за диспансерно наблюдение на ЗОЛ със сърдечно-съдови заболявания и с наличие на импланти и транспалнти

28.06.2016

Диспансерното наблюдение на лица със сърдечно-съдови заболявания и с наличие на сърдечно -съдови импланти и транспалнти да се осъществи само от лекар - специалист по кардиология  до края на първата година от интервенцията.

Указание НЗОК ССЗ с наличие на импланти и транспалнти

(.pdf, 145.56 KB)

< Назад