НЗОК - 2013 г.

Информация от НЗОК за променените бланки съгласно Наредба 4

(.doc, 496 KB)

Лекарствени списъци за ветераните и военоинвалидите

(., B)

Списък с медикаментите за ветераните от войните

Списък с медикаментите за военоинвалидите и военопострадалите с  50 и над 50 % НР

Списък с медикаментите за военоинвалидите и военопострадалите с до 50 % НР

Промяна в Правилата за определяне на РС - 5 и 8 март 2013 година

(.doc, 101 KB)

Протокол - приложение към Правилата - след промените

(.xls, 63 KB)

Правила за определяне на регулативните стандарти

(.doc, 110 KB)

Указания на НЗОК за предписване и отпускане на медикаменти за военоинвалидите и военопострадалите

(.pdf, 45.37 KB)

Приложения 3-8 към Решението на НС на НЗОК

(.pdf, 7.55 MB)

Решение на НС на НЗОК за работата през 2013 г

(.pdf, 1.68 MB)

Цени и обеми на медицинската помощ за 2013 година

(.doc, 917 KB)

Методика за заплащане на дейностите в извънболничната МП

(.pdf, 1.37 MB)

Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната МП

(.pdf, 543.57 KB)

Постановление № 353 от 27.12.12 г. за приемане на методики за остойностяване и заплащане на медицинската помощ

(.pdf, 236.74 KB)

Закон за бюджета на НЗОК за 2013 г.

(.pdf, 429.94 KB)