Постановления, правилници

НРД 2017

(.pdf, 768.6 KB)

ПМС 312 - такси за посещение при лекар

(.doc, 36.5 KB)

Приложение - финансов отчет

ПМС 274 за измененине на ПМС 304 за цените, обемите и методиките на заплащане на медицинската помощ

(.doc, 35 KB)

Устройствен правилник на НЗОК

(.doc, 184.5 KB)

Устройствен правилник на РЗИ

(.pdf, 635.6 KB)

Постановление 242 за тарифите и таксите на държавния здравен контрол

(.doc, 10.12 KB)

Постановление 37 за тарифите и таксите по ЗЛЗ

(.doc, 55 KB)

Постановление 304 за обемите, цените и методиките на остойностяване и заплащане на медицинската помощ

(.pdf, 3.5 MB)

Постановление 1 за структурни промени в здравеопазването

(.pdf, 377.59 KB)

Държавен вестник бр. 101 от 2010 г.

(.pdf, 3.03 MB)

Процедури за социално подпомагане

(.doc, 754 KB)

Правилник за работата на ТЕЛК

(.doc, 180.5 KB)

Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане

(.doc, 535 KB)

Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

(.doc, 340 KB)

Правилник за прилагане на Закона за семейните помощи при деца

(.doc, 219 KB)