Вътрематочната контрацепция намалява риска от карцином на маточната шийка

15.09.2011

Жените, ползвали вътрематочни контрацептиви, имат намален риск (почти наполовина) от развитие на карцином на маточната шийка, в сравнение с тези, които никога не са ползвали „спирали”, е изводът от обобщен анализ на 26 епидемиологични проучвания, публикуван в Lancet Oncology на 13.09.2011 г. от Xavier Castellsagué от института Català d'Oncologia, Каталония, Испания.

 

Вътрематочните контрацептиви са с доказан протективен ефект спрямо ендометриалния карцином, но са подозирани като причина за развитието на цервикален карцином.

 

Епидемиологичното проучване, обхващащо близо 20 000 жени показа, че жените, ползвали вътрематочна контрацепция, имат 45 % по-нисък риск от развитие на карцином на маточната шийка в сравнение с  никога неползвалите.  Протективната асоциация била установена спрямо двата основни хистологични типа – сквамозноклетъчен карцином и аденокарцином (или аденосквамозен карцином).  Не е била открита протективна асоциация с HPV-позитивните жени.  Т.е. вътрематочните контрацептиви не предпазват от HPV инфекция, но намаляват вероятността от прогресия на  HPV до карцином.  Авторите определили тези резултати като „изненадващи”.

 

Механизмите, чрез които вътрематочните контрацептиви предпазват от цервикален карцином, са неясни. Съществуват няколко хипотези:

  • Индукция на реактивно хронично нискостепенно стерилно възпаление на ендометриума, ендоцервикалния канал и церврикса, което променя локалната реакция към HPV;

 

  • Локалната травма на цервикалната тъкан, свързана с поставянето и отстраняването на „спиралите” създава малък фокус на хронично възпаление и продължителен клетъчен имунен отговор, подобен на този след колпоскопска биопсия, който може да „изчисти” персистиращата HPV инфекция и преинвазивните лезии.  Тази хипотеза се подкрепя от интересен факт, установен в проучването – няма разлика по отношение на протективния ефект броя на годините, през които е употребяван вътрематочния контрацептив . Използвалите „спирали” за кратко време били еднакво протектирани, както и жените с над 9 години употреба.

 

  • Хипотезата, че предпазният ефект се дължи на по-чести визити при гинеколог и по-добро наблюдение била отхвърлена от авторите, които анализирали данните от записите за извършени цитонамазки през последните 12 месеца преди диагностицирането на карцинома или включването в проучването. Те не открили сигнификантна разлика в диагностиката на карциномите на маточната шийка вследствие на по-честите визити. Освен това, повечето от включените в анализа жени били от страни, където се провежда опортюнистичен скрининг, т.е. скринингът има малък ефект върху превенцията на цервикалния карцином.

 

Тези изводи са получени от анализ на индивидуалните данни от две големи проучвания на International Agency for Research on Cancer и Institut Català d'Oncologia. Едното обхваща данните от 10 проучвания за карцином на маточната шийка, проведени в 8 страни, и включва 2205 жени с цервикален карцином и 2214 жени без цервикален карцином като контролна група. Второто проучване включва данните от 16 популационни изследвания  за разпространението на HPV сред  жените от 14 страни и обхваща 15 272 здрави жени.  Информацията за употреба на вътрематочни контрацептиви е взета от анамнезата, а HPV е изследван чрез PCR.  Анализирана е връзката между употребата на вътрематочни контрацептиви, HPV-ДНК и цервикалния карцином, както и данните от извършените цитонамазки.

 

 

Превод: НСОПЛБ

 

< Назад