Трансплантация на В-клетки за пациенти с ревматоиден артрит?

28.02.2013

Пациентите с ревматоиден артрит (РА) имат отклонения в броя и функцията на В-лимфоцитите, които могат да доведат до развитие на автоимунна реакция, съобщават Fabian Flores-Borja, PhD, и колеги от  Centre for Rheumatology, Division of Medicine, University College London, United Kingdom в статия, публикувана на 20.02.2013 г. в Science Translational Medicine.

 

Пациентите с активен РА имат дефект в CD19+CD24hiCD38hi  B-клетки (B-regs), които инхибират Т-клетъчната диференциация в Т-хелпер 1 (ТН-1) и ТН-17 клетки и превръщат CD4+CD25& minusв регулаторни Т-клетки (T-regs), считат  д-р Flores-Borja и неговите колеги, които работят в Breast Cancer Research Unit, New Hunt’s House, King’s College London.

 

В резултат на B-reg дефицита, пациентите имат недостиг на нормалните механизми за предпазване от развитие на автореактивен отговор и възпаление. Поради това  лечение, целящо да увеличи и възстанови нормалния брой и функция на регулаторните В-клетки може да е от полза за хората, страдащи от РА.

 

В-клетките са твърде малко, твърде слаби

 

„Пациентите с РА имат по-малък брой B-regs в периферната кръв, в сравнение със здрави контроли. Нашето проучване също така показа, че В-regs в пациентите с РА имат различна функция от тези на здравите. Въпреки, че B-regs от пациентите с РА са способни да инхибират про-инфламаторния ТН-1 отговор, те показват намалена способност да инхибират ТН-17 отговора, което е свързано с РА. В допълнение, В-regs от пациентите с РА имат намален капацитет да произвеждат генерации от регулаторни Т-клетки.”

 

Изследователите сравнили функцията на В-regs на здрави индивиди с тези на пациенти с РА. Те открили, че пациентите с неактивен РА имат почти нормален брой В-regs, докато тези с активен РА имат намален брой на В-regs.

 

Д-р Flores-Borja споделя: „ Абнормната функция или намаления брой на Т-regs има за следствие неконтролиран ТН-1 и ТН-17 проинфламаторен отговор, който е свързан с РА. Резултатите от проучването показват, че дефектни или намалени В-regs могат да бъдат причина за дефектната функция на Т-regs.”

 

Изследователите установили с изненада връзка между намаления брой на В‑regs в периферната кръв и увеличен брой на клетки с подобен фенотип във възпалените стави. „Това наблюдение поставя въпроси дали В-regs мигрират и се концентрират на мястото навъзпалението и дали те имат някаква функционална активност на това място” – казва Flores-Borja.

 

Тези нови данни са продълъжение на усилията на колектива да разберат В-клетките при РА. Предишните разработки на изследователите включват идентификация на тази популация В-клетки в мишки и CD40 като критичен сигнал за активация на B-regs, както и „пренасянето” на това откритие към хора със системен лупус еритематозус и РА.

 

„Дали статията има реална полза за това да разберем патологията сама по себе си? Определено да” – твърди Sébastien Lemoine, PhD, от Immune Regulation and Vaccinology Unit в Institut Pasteur в  Париж. „Въпреки това още е твърде рано да мислим за клинично приложение на тези открития. B-regs са само един вид клетки от огромната мрежа клетки, която индуцира и поддържа възпалението в ставите при РА. Знанието за тази субпопулация е от полза за разработването на нови лечения, основани на специфично повлияване на регулаторната популация. Въпреки това, на практика, е много трудно да се постигне това.”

 

„Друг интересен момент е, че след изчерпването на В-клетките от лечението с rituximab, възстановяването им благоприятства B-reg субпопулацията. Не е известно дали това е страничен ефект и дали не е част от механизма на действие на това антитяло” – казва д-р Lemoine.

 

Д-р Flores-Borja е вече оптимист за потенциалното приложение на новите находки. „Нашите резултати предполагат, че лечение за увеличаване и възстановяване на нормалния брой и функция на В-regs може да бъде полезно при пециентите с РА. Всъщност, тези клетки и сега се обсъждат за клетъчна терапия при хората” – е неговото заключение.

 

Превод: НСОПЛБ

 

< Назад