Скрининг на всички възрастни за рискова алкохолна употреба – препоръки на USPSTF

08.10.2012

Здравните професионалисти да извършват скрининг на всички възрастни и бременни жени за рискова алкохолна употреба – тази препоръка публикува на 24.09.2012 г. U.S. Preventive Services Task Force, независима група национални експерти в САЩ, специализирани в превенцията и доказателствената медицина за изготвяне на препоръки за превентивни мерки.

 

Препоръката на USPSTF е в резултат на  обобщение на проучванията, извършени досега, показващи, че няколко сесии на кратко консултиране могат да помогнат за намаляване на прекомерната консумация на алкохол за хора, които не са алкохолици.

 

Изследователите установили, че подобни интервенции за поне един от всеки десет рискови консуматори на алкохол може да доведе до намаляване на алкохолната консумация до безопасни нива. За мъжете това означава не повече от 4 питиета еднократно и не повече от 14 за седмица. За жените, показателите са 3 и 7, респективно (1 питие = 50 г концентрат, 100 мл вино, 200 мл бира).

 

Полезните интервенции включват печатни материали за самообучение, изготвяне на план за действия съвместно между лекаря и пациента (не само прескрипция).

 

Установено е, че един от трима американци консумират алкохол над нивата, определени за безопасни. Повечето от тези хора нямат зависимост или заболявания, свързани с алкохола,но въпреки това рисковата алкохолна консумация е свързана с инциденти и преждевременна смърт.

 

Препоръките на USRSTF се базират на изследване на д-р Jonas и колеги, които обобщили 23 проучвания за консултиране за намаляване на употребата на алкохол, като всяко проучване обхваща от 72  до 1500 пациента и продължава от 6 до 48 месеца.

 

Една от най-ефективните скринингови техники е просто да се запита човекът дали той или тя са имали случаи на консумация на 5 или повече питиета еднократно през последната година,  твърди д-р Jonas.

 

В случай на пололжителен отговор, здравният професионалист трябва да оцени нивото на рискова алкохолна употреба. Ако е ограничено само до рискова употреба, а все още не е причинило директни физически или умствени увреждания, тогава няколко сесии за консултиране с лекаря могат да бъдат полезни. В резултат на проучванията авторите препоръчват две сесии на консултиране с общопрактикуващия лекар по 10-15 минути през интервал 1 месец, като всяка се последва от телефонно прозвъняване от медицинска сестра, която да засили мотивацията за промяната на поведението (5 минутна консултация, 2 седмици след посещението при лекаря). Интервенцията включва обратна връзка за поведението, свързано с алкохола; дневник за консумация на алкохола; информация за страничните ефекти от алкохола; преглед на случаите, довели до консумация на алкохол; споразумение между лекаря и пациента за консумацията на алкохол.

 

Този вид интервенция намалява средната седмична алкохолна консумация с 3.6 питиета, в сравнение с групата, при която не се провежда интервенция. Освен това, случаите на „купони” с 12 % и на рискова алкохолна консумация с 11 %. Ефектът от този тип интервенция продължава няколко години след интервенцията.

 

Това означава, че трябва да се консултират 9 души, за да се намали до безопасно ниво алкохолната консумация на 1 човек. Това е занижена оценка на истинската полза от консултирането, твърди д-р Jonas, защото скринингът на всички хора, вкл. на тези, които не получат консултиране за намаляване на алкохолната употреба,  ги кара да осъзнаят, че пият твърде много и това може да довде до намаляване на приема на алкохол.

 

Скринингът и консултирането на практика няма да навредят, според изследователите. Тъй като около 20 % от американците имат рискова алкохолна консумация, масовият скрининг ще бъде икономически изгоден.

 

Всички интервенции трябва да бъдат финансово осигурени – скринингът, оценката на степента на рискова алкохолна употреба, както и лекарите да бъдат стимулирани да извършват тази дейност. Оценката на степента на рискова алкохолна употреба често е многостъпален процес, който отнема до 15 минути. В първичната практика ще са необходими 10 минути за всеки, който има положителен резултат от скрининга, като по-голямата част от времето ще бъде използвано за оценка дали човекът има алкохолни абузи или зависимост (при което трябва да бъде насочен за специализирано лечение) или рискова или случайна алкохолна консумация (за които консултирането за промяна на поведението в първичната помощ може да е ефективно). Финансовото осигуряване на скрининга и консултирането е задължително.

 

 USPSTF препоръчва на осигурителя да реимбурсира консултирането за намаляване на консумацията на алкохол. Авторите на проучването освен това допълват, че е необходимо лекарите да получат обучение за извършването на този вид консултиране.

 

Скринингът за рискова алкохолна употреба неизбежно ще доведе до идентифицирането на алкохол-зависими пациенти. Поради това лекарите се нуждаят от информация къде да бъдат насочвани за ефективно лечение тези пациенти.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад