Продължителната инфузия на нитроглицерин може да причини вреди

08.11.2011

Добре известно е, че продължителната инфузия на нитроглицерин индуцира толеранс във вазодилатативния ефект. Изследователи от Stanford University, Калифорния, публикуваха в броя на Science Translational Medicine от 2.11.2011 г.своето откритие, че инфузиите могат да причинят и увреждане на сърцето. Те са открили и съединение, което може да профилактира и двата ефекта и има кардиопротективен ефект при пациенти с миокарден инфаркт.

 

Екипът, ръководен от д-р Daria Mochly-Rosen, е изследвал животински модели на миокарден инфаркт (плъхове) и е установил, че нитроглицеринът се превръща в азотен окис в сърцето посредством ензима алдехиддехидрогеназа 2 (АДХ2). Продължителната употреба на нитроглицерин  дезактивира този ензим. АДХ 2 има също така кардиопротективен ефект чрез метаболизиране на токсичните алдехиди, концентрациите на които се покачват вследствие деактивация на АДХ 2.

 

В проведените опити с модели на миокарден инфаркт на плъхове, животните, които са получавали в предхождащите 16 часа непрекъсната нитроглицеринова терапия, са имали инфаркти, които са два пъти по-обширни от инфарктите на животните без нитроглицеринови инфузии. Възстановяването на сърдечната функция било също по-продължително (2 седмици срещу 3 дни) в групата с предшестващи инфузии.

 

Екипът е открил и съединение, известно като Alda-1, което блокира деактивацията на АДХ2, като експериментите показват, че прилагането на Alda-1 едновременно с нитроглицерин предотвратява нитроглицерин-индуцираните странични ефекти в модела на миокарден инфаркт на плъхове.

 

Въз основа на получените резултати, авторите препоръчват нитроглицерина да не се прилага в постоянна инфузия за повече от няколко часа. Интермитиращото лечение е по-добро, тъй като позволява на АДХ2 да се възстанови. Това е особено важно за популацията от Източна Азия, където около 40 % от хората са носители на мутация, инактивираща АДХ2.

 

Д-р Daria Mochly-Rosen е патентовала Alda-1 и е формирала компания, Aldеа, която да развие съединението до медикамент, но клиничните проучвания все още не са стартирали.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад