Препоръките на ACOG за рутинния ежегоден скрининг в рамките на профилактичния преглед

05.08.2012

В броя от април 2011 г. the American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) публикува препоръки за рутинен скрининг, лабораторни изслледвания и имунизации, които да се извършват по време на рутинния годишен преглед на небременните подрастващи и жените.

 

Целта на ежегодната АГ консултация е да се открият и лекуват всички нови и продължаващи здравословни проблеми, а също така и да се предпазят жените от поява на нови такива.

 

ACOG настойчиво препоръчва на US Department of Health and Human Services да включи тези скринингови изследвания и имунизации в препоръките за годишния профилактичен преглед на жените, във връзка с новите закони за здравеопазване.

 

Препоръки за оценка на здравето

 

ACOG групира препоръките за периодични здравни грижи по възрастов признак, започвайки от 13-годишна възраст, и обсъждането на индивидуалните рискови фактори, които могат да изискват последващи тестове ,  скрининг и/или консултации.

 

Задължително изискване за всеки годишен АГ преглед, независимо от възрастта, включва определяне на настоящия здравен статус, храненето, физическата активност, сексуалното поведение, употребата на алкохол, тютюн и наркотици. Подрастващите девойки и жените на всяка възраст подлежат на измерване на ръстта, теглото, БМИ, кръвното налягане. На 19-годишна възраст трябва да започне ежегодният преглед на гърдите и корема, а рутинният гинекологичен преглед трябва да започне на 21-годишна възраст.

 

Препоръките съдържат също така раздел за препоръчителните ваксинации, в зависимост от възрастта и рисковата група – срещу грип, хепатит А и В, HPV, рубеола. Сексуално активните подрастващи и младите жени под 25 годишна възраст трябва да бъдат ежегодно изследвани за хламидия и гонорея. На 19-годишна възраст всички сексуално активни жени трябва да бъдат рутинно тествани за HIV, като скринингът трябва да продължи до 64-годишна възраст.

 

Всички препоръки трябва да се прилагат в зависимост от рисковите фактори и други състояния, като е възможно да се наложат допълнителни тестове или по-често изследване на жените.

 

Рискови фактори и интервенции

 

Ето някои от конкретните препоръки:

 

 • Скринингово изследване на костна плътност: постменопаузални жени под 65 години, анамнеза за фрактура във възрастта над 18 години, фамилност за остеопороза. Бяла раса, деменция, лошо хранене, пушене, ниско тегло и БМИ, естрогенен дефицит, нисък прием на калций през целия живот, алкохолизъм,  увредено зрение,  анамнеза за падания, неадекватна физическа активност и заболявания и медикаменти, които са свързани  с повишен риск от остеопороза

 

 • Скрининг за колоректален карцином: фамилна или лична анамнеза за колоректален карцином, аденоматозен полип, възпалителна чревна болест, хроничен улцерозен колит или болест на Крон.

 

 • Реимунизация срещу дифтерия и тетанус: близък контакт с дете под 12 месеца и здравни работници. Когато е възможно, жените трябва да получат реимунизация с анатоксини за дифтерия и тетанус и ацелуларна ваксина срещу пертусис.

 

 • Изследване на кръвна захар на гладно: наднормено тегло, роднини от първа линия с диабет, ниска физическа активност, анамнеза за гестационен диабет или раждане на едър плод, хипертония, дислипидемия, анамнеза за нарушен въглехидратен толеранс или висока кръвна захар на гладно, поликистозна болест на яйчниците, анамнеза за съдово заболяване или други клинични състояния, свързани с инсулиновата резистентност.

 

 • Допълнителен прием на флуорид: жителство в район с ниско съдържание на флуор в питейната вода.

 

 • Генетична консултация и тестове: при обсъждането на евентуална бременност, когато пациентката, партньорът или член от семейството имат генетично заболяване или вродени аномалии; експозиция на тератогени.

 

 • Изследване на хемоглобин: пациенти с произход от Карибите, Латинска Америка, Азия, Средиземноморието или Афррика; менорагия, ваксинация против Хепатит А,, хронично чернодробно заболяване, разстройства на факторите на кръвосъсирването; използване на наркотици.

 

 • Ваксинация срещу хепатит В:  хемодиализа, използване на концентрати на факторите на кръвосъсирването, здравни работници или студенти с експозиция на кръв  на работното място или по време на следването, използване на инжекционни наркотици, множествени сексуални партньори, сексуално трансмисивни заболявания.

 

 • Изследване за хепатит С: използване на инжекционни наркотици, реципиенти на концентрати на факторите на кръвосъсирването преди 1987 г., хемодиализа, персистиращи високи стойности на АLAT, реципиенти на кръв, чийто донор впоследствие е позитивирал тестовете за хепатит С, множествени сексуални партньори.

 

 • Изследване на HIV: повече от 1 сексуален партньор след последния HIV-тест, сексуален партньор  с повече от 1 сексуален партньор след последния HIV-тест, сексуално трансмисивно заболяване през последната година, използване на инжекционен наркотик, инвазивен цервикален карцином.  Изследването за HIV трябва да се препоръча на жените, планиращи бременност.

 

Обсъждат се и други интервенции, при наличие на рискови фактори: оценка на липидния профил, мамография, ваксинация срещу менингококи, варицела, МПР, пневмококи;  оценка на титъра на антителата срещу рубеола; изследване за сексуално-трансмисивни инфекции; изследване на кожата; определяне на TSH, проба Манту.

 

Описаните препоръки на ACOG са допълнени през август 2012 г. с препоръки по отношение на рутинния гинекологичен преглед и прегледът на гърдите.

 

Част от препоръките на ACOG за залегнали в допълнителните профилактични мерки за жените, които стартирата от 01.08.2012 г. в САЩ. Новите 8 профилактични изследвания включват:

 

 • Годишен профилактичен преглед на жената
 • Скрининг за гестационен диабет
 • Скрининг и консултиране за насилие в дома или извън него
 • Контрацепция, включително обучение и консултиране
 • Подкрепа на кърменето, донорска кърма и консултиране
 • ДНК изследване за HPV за жените на и над 30 години
 • Консултиране на сексуално активните жени за сексуално трансмисивни инфекции
 • Скрининг за HIV и консултиране за сексуалнно активните жени.

 

Всички изброени дейности се предоставят на пациентите напълно безплатно, без доплащане, в допълнение към общия годишен профилактичен преглед, изследването на холестерола, скрининга за сърдечно-съдови заболявания, както и скрининга за някои карциноми – мамография, колоноскопия и скрининг за цервикален карцином.

 

Всички нови дейности ще се извършват в първичната помощ, като консултациите със  специалистите акушер-гинеколози ще се извършва само при наличие на клинични показания за това и по преценка на лекуващия лекар. Осигурени са необходимите финансови ресурси за новите дейности.

 

Осигуряването на безплатни профилактични дейности се е доказало като най-важният фактор за осигуряване на необходимите грижи. Докладът на общото здраве за 2009 година показа, че повече от половината жени – нарастнали с повече от 25 % в сравнение с 2007 г. – отлагат или не посещават профилактичния преглед поради цената.

 

Повечето от жените ще имат достъп до тези услуги от януари 2013 г., когато се подновяват техните здравно-осигурителни полици.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад