Предписване на антибиотици в педиатрията в САЩ: многократно и често неправилно.

06.12.2011

Physician's First Watch for December 5, 2011
David G. Fairchild, MD, MPH, Editor-in-Chief

 

Амбулаторните посещения при педиатър в САЩ често водят до предписване на антибиотици за състояния, за които няма ясни показания, според проучване на Pediatrics.

 

Изследователите са проучили национално представителна извадка от повече от 60 000 амбулаторни посещения за годините от 2006 до 2008. Сред находките са:

 

  • Антибиотици са предписани в около 20% от визитите.

 

  • Широкоспектърни АБ са предписани при около половината от визитите, приключили с предписание на АБ.

 

  • Грубо около четвърт от визитите приключили с АБ лечение са били по повод остри инфекции на респираторния тракт, при които АБ не са ясно показани.

 

  • Факторите, които увеличават вероятността от предписване на широкоспектърни АБ, включват ползването на частна здравна осигуровка и географски вариации (най-високо рискови са районите на Запада).

 

Преводът е осигурен от НСОПЛБ

< Назад