Постпрандиалната хипергликемия е свързана с повишен риск от деменция

22.09.2011

Диабетиците са с двойно по-висок риск от развитие на деменция в следващите 11 години,  в сравнение с недиабетиците – е изводът от проучването Хисаяма, публикувано в броя от 20 септември 2011 г. на сп. Neurology.

 

Проучването Хисаяма е проведено в Япония от д-р Киохара и колектив и обхваща 1017 японци на възраст над 60 години, които са били проследени в продължение на повече от 15 години. Всички участници били подложени на стандартен ОГТТ в началото на проучването и бил включен в една от следните групи:  с нормален глюкозен толеранс (55 %), с повишена глюкоза на гладно (7%), с намален въглехидратен толеранс (23 %) и с изявен диабет (15 %).  В хода на наблюдението 232 участника развили деменция. 90 % от случаите на деменция били потвърдени чрез невроизобразителни методи и/или аутопсия.

 

Анализът на данните от проучването показва, че развитието на всички типове деменция, болестта на Алцхаймер и съдовата деменция са сигнификантно повече сред пациентите, които в началото на проучването са имали диабет (относителен риск 1.7-1.8) и висока постпрандиална глюкоза (относителен риск 1.4-1.6). Високата постпрандиална глюкоза, но не и изолираната хипергликемия на гладно, е рисков фактор за формиране на плаки в мозъчното вещество и по този начин – за развитие на болест на Алцхаймер  – установили авторите.

 

Превод: НСОПЛБ

 

< Назад