Новото в подхода към остеопорозата

06.11.2013

Новини от Световната конференция на Международната фондация по остеопороза (IOF), Хелзинки, 2013 г.

 

Международната фондация по остеопороза представи по време на Световната конференция в Хелзинки, 2013 г., новия подход към остеопорозата. Визията на МФО през 2013 г. включва не само костното здраве само по себе си, а здравето на костите, мускулите и ставите при хората от всички възрасти. Основна цел на МФО е промоцията на костно-мускулното здраве като световен приоритет.

 

Разширяването на обхвата на внимание включва нови теми, които подлежат на обсъждане и повлияване – мускулната сила, възрастово свързаната слабост, остеоартрозата, хроничните заболявания, стареенето на организма, общото здраве на жените.

 

Възрастово свързаната слабост  (frailty) се характеризира с намаляване на физиологичните резерви във всяка система на организма. Това води до увеличена предразположеност към заболявания с напредване на възрастта, както и до повишена склонност към обща слабост в процеса на стареене. Общата слабост се определя като функционално увреждане, което значимо повлиява способността на човека да извършва ежедневните си активности.

 

Прояви на възрастово-свързаната слабост са загубата на тегло, лесната умора, намалената мускулна сила, забавената скорост на движение, ниската физическа активност. Проучванията установяват, че пациентки с прояви на възрастово-свързаната слабост са с 2 пъти по-висок риск от повтарящи се падания, инвалидност, невертебрални фрактури.

 

Възрастово-свързаната слабост  засяга целия организъм и включва повишена костна чупливост, мускулна слабост и малнутриция (предимно белтъчен недоимък).  Понятието саркопения се определя като възрастово-свързано намаляване на скелетната мускулна маса.  Във възрастовата група под 70 години саркопения се открива при 23 % от жените и 13 % от мъжете, докато при хората над 80 години честотата нараства – съответно 43 % от жените и 52 % от мъжете. 

 

Оценка на мускулната сила на ръцете се извършва с динамометър – правят се трикратни измервания, като се регистрира най-добрият резултат.

 

Оценка на възрастово-свързаната слабост може да се направи чрез краткия тест за физически възможности (Short Physical Performance Battery), който включва:

 

  • Времето за изминаване на 4 метра;

 

  • Времето за ставане от стола 5 пъти;

 

  • Оценка на равновесието – при стоеж със събрани стъпала и със стъпала, поставени едно пред друго.

 

SPPB се оценява в точки, като максималният резултат е 12 точки. Доказано е, че този скор е свързан с 12-месечната инвалидност, честотата на хоспитализациите,  намаляването на физическата функция и общата смъртност.

 

Друг подобен тест е времето за ставане от стола и изминаване на 3 метра (Timed Up and Go).  Резултатите от този тест зависят от скоростта на ходене, равновесието, функционалния клас, възможността на хората да се движат самостоятелно, и се променят с времето. Време над 14 секунди е показателно за висок риск от падания, а при резултат над 30 секунди трябва да се обсъди използването на помощни средства.

 

Саркопенията е синдром на прогресивна и генерализирана загуба на мускулна маса и мускулна сила, който води до инвалидност, лошо качество на живота и смърт. Дължи се на намалена синтеза на мускулни белтъци поради ниската физическа активност и намаления внос на аминокиселини.

 

 

Препоръките за възрастните хора с цел намаляване на възрастово-свързаната слабост и саркопенията, за поддържане на добро здраве на костите, мускулите и ставите,  са:

 

  • аеробна физическа активност - 30-60 минути дневно, поне 5 дни седмично умерена физическа активност, като ходене, гимнастика под вода, велоергометър; или 20-30 минути дневно, 3 дни седмично интензивна физическа активност

 

  • упражнения за мускулна сила 2-3 пъти седмично – с тежести (8-10 упражнения по 10-15 повторения всяко) или изкачване на стълби

 

  • упражнения за гъвкавост – поне 2 пъти седмично, за всяка мускулна група

 

  • упражнения за равновесие – за хората с риск от падания.

 

Препоръчва се оценка на мускулното, костното и ставното здраве да се прави при всички възрастни хора с оглед определяне на функционалните им възможности и при необходимост осигуряване на помощни средства или специализирани консултации.

 

 

Информацията в тази статия е изготвена въз основа на материали, предоставени от Асоциация „Жени без остеопороза”. АЖБО от години е партньор на общопрактикуващите лекари в разпространението на здравна информация и скрининга за остеопороза. АЖБО е на разположение на всички общопрактикуващи лекари с интерес към скрининга и профилактиката на остеопорозата за взаимно изгодно сътрудничество и информационни материали за пациентите.

Ако желаете да се включите в кампанията ноември 2013 – март 2014 за ранно идентифициране и проследяване на рисковите за остеопороза пациенти, можете да се свържете с АЖБО на електронен адрес complex.osteoinfo@gmail.com или на телефони 02 423 45 70, 0884 71 44 39, 0888 706 136.

Short Physical Performance Battery

(.pdf, 502.09 KB)

Timed Up and Go

(.pdf, 513.96 KB)

< Назад