Нови указания на ANA/ASA относно физическата активност след инсулт

01.06.2014

Съветите за физическа активност трябва да бъдат включени в контрола на преживялите инсулт, са заключенията на актуализираните указания от American Heart Association (AHA) и  American Stroke Association (ASA).

 

Новите указания подкрепят публикуваните през 2004 година указания на AHA/ASA за значението на физическата активност за преживялите инсулт.

 

Днес са налични категорични доказателства за важността на аеробната физическа активност и укрепването на мускулната сила поради включване на рандомизирани и контролирани клинични проучвания.  Колкото по-рано започне физическата активност, толкова по-добър е ефектът. Има проучване, доказващо че раздвижването на хората в първите 24 часа от инсулта  е полезно. Изучени са и бариерите за физическа активност след инсулт, за да могат здравните професионалисти да бъдат информирани и да обсъждат с пациентите си тези проблеми.” – споделя ръководителят на групата Sandra A. Billinger, PT, PhD, от  University of Kansas Medical Center , Kansas City.

 

Научният документ е публикуван на 20.05.2014 г. в Stroke и е одобрен от American Academy of Neurology.

 

Подценявана част от грижите за преживялите инсулт

 

Всяка година в САЩ около 795 000 души получават инсулт, или около 1 случай на всеки 40 секунди, и повечето от тях оживяват. Доказателствата показват, че преживялите инсулт имат лоша физическа форма и водят застоял начин на живот.

 

Оценката на доказателствата в клиничните проучвания показва, че използването на физически упражнения (аеробна физическа активност и укрепване на мускулната сила) са полезни за инсултно болните. Физическата активност подобрява функционалния капацитет, способността да се извършват ежедневните активности и подобряват качеството на живот, както и намаляват риска от бъдещи сърдечно-съдови събития.

 

Физическата активност за инсултно болните трябва да включва ниско- до умерено интензивна аеробна активност, укрепване на мускулната сила, преодоляване на застоялия начин на живот,  както и контрол на рисковите фактори за вторична превенция на инсулта.

 

Важно е физическата активност да бъде индивидуализирана. След преживян инсулт целите на физическата активност и препоръките на лекаря трябва да бъдат съобразени с толеранса на пациента, степента на възстановяване, обкръжението, наличната социална подкрепа, предпочитанията на пациента за физическа активност и специфичните увреждания, лимитиращи движенията.

 

Непосредствено след инсулта, първата цел на физическата активност е да профилактира усложненията от продължителното залежаване, като се възстановят волевите движения и базовите умения за ежедневния живот.

 

Вредните ефекти от залежаването включват: диуреза със значителна загуба на натрий и калий, намаляване на обема на кръвната плазма и сърдечния дебит, подтисната имунна функция, увеличена сърдечна честота в покой, загуба на мускулна сила, намален физически капацитет, ортостатичен интолеранс, увеличен риск от ставни контрактури и дълбока венозна тромбоза.

 

Ранната мобилизация (в първите 24 часа след инсулта и системно след това) води до по-ранно възстановяване на походката и функционалното възстановяване.

 

Веднага след като пациентът стане стабилен от медицинска гледна точка, следващите цели са да се започне режим на физическа активност, съобразен с остатъчното ниво на активност след инсулта.

 

Крайна цел е да се постигне аеробна физическа активност поне 20 минути в поне 3 дни седмично, въпреки че много от инсултно болните понасят по-добре умерено интензивна физическа активност в три серии дневно от по 10-15 минути.  Препоръчва се и тренинг за равновесие и устойчивост.

 

Физическата активност е много съществен и подценяван компонент от грижите за инсултно болните. Чрез обучение за ползата от физическата активност и окуражаване на болните и техните близки, чрез разработването на подходящи програми в болниците и в общността, възможността на болните за рехабилитация ще се подобри.

 

 

Примерни упражнения, подходящи за възрастни хора, можете да намерите в статията "Физическа активност за възрастни хора - само 10 минути"

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад