Никелът и селенът предпазват от карцином на панкреаса

21.12.2011

Хората с високи нива на никел и селен имат статистически значим по-нисък риск от развитие на карцином на панкреаса, показва ново проучване, публикувано на 19.12.2011 г. в Gut.  Същото проучване доказва, че високите нива на олово, арсен и кадмий увеличават риска от заболяването.

 

Д-р André F.S. Amaral от Genetic and Molecular Epidemiology Group, Spanish National Cancer Research Centre в Мадрид, Испания и екипът му анализирали наличието на  12 микроелемента в проби от ноктите на пациентите и риска от развитие на карцином на панкреаса при 118 пациента със заболяването, лекувани от 1992 до 1995 година в 5 болници в Испания. Подобни изследвания били извършени на 399 хоспитализирани лица без карцином на панкреаса. Пациентите били рандомизирани и по други рискови фактори, като тютюнопушене, диабет, наднормено тегло и образователно ниво (ниско или високо).

 

Пациентите с високи нива на арсен и кадмий в ноктите имали между 2.0 и 3.5 пъти по-висок риск от развитие на карцином на панкреаса в сравнение с тези с ниски нива, като за оловото рискът бил повече от 6 пъти по-висок.  Пациентите с високи нива на олово в ноктите имали  средно 6.26 пъти по-висок риск (интервал от 2.71 до 14.47),  за високите нива на кадмий  средният риск  бил 3.58 (интервал от 1.86 до 6.88), а за арсена – рискът бил средно 2.02 (интервал 1.08 – 3.78).

 

Високите нива на никел (относителен риск 0.27, интервал 0.12-0.59) и селен (относителен риск 0.05, интервал 0.02 – 0.15) били свързани с понижен риск от развитие на карцином на панкреаса.

 

Останалите изследвани микроелементи не са показали статистическа асоциация със заболяването.

 

 

Превод: НСОПЛБ

 

< Назад