Неправилната употреба на медикаменти по лекарско предписание струва на САЩ 200 милиона долара годишно

24.06.2013

Всяка година САЩ плаща 200 милиона долара – около 8 % от разходите за здравеопазване – за медицински грижи, дължащи се на неправилна или ненужна употреба на медикаменти по лекарско предписание, съобщава доклад, публикуван на 19.06.2013 г.

 

Повечето от тези разходи се дължат на ненужни хоспитализации или лекарски посещения, показва проучването на IMS Health’s Institute for Healthcare Informatics, който предоставя данни и други услуги за здравеопазването. Разходите за здраве са предимно от пациенти, които не вземат правилните медикаменти или пропускат да вземат своите медикаменти, на неправилна употреба на антибиотици, медицински грешки и неадекватен контрол на пациентите, които вземат много медикаменти.

 

Независимо, че употребата на по-евтини генерични лекарства е висока, могат да бъдат спестени 10 милиона от увеличаване на употребата им.

 

Някои частни и държавни пилотни програми, целящи по-добра координация на медицинските грижи за пациентите, са помогнали за намаляване на проблемите, отбелязва докладът. Някои клаузи във федералните закони за здравеопазването, които създават финансови стимули за по-добрата координация на грижите и за намаляване на рехоспитализациитe,  могат да увеличат този прогрес, споделя авторът на доклада Murray Aitken, изпълнителен директор на IMS Institute for Healthcare Informatics.

 

Докладът посочва, че макар че разходите, които могат да бъдат избегнати, са значителни, в някои области е постигнат съществен прогрес по отношение на излишните разходи. Комплаянсът на голяма популация пациенти с три от най-честите хронични заболявания – хипертония, дислипидемия и диабет – се е подобрил с 3 % в сравнение с 2009 г. Процентът от пациентите с ОВИ или грип – вирусни инфекции, които не отговарят на антибиотично лечение – които неправилно получават рецепти за антибиотик, е намалял от 20 % през 2007 г. до 6 % през 2012 г.  Освен това при заболяванията, където са достъпни по-евтини генерични медикаменти, използването на генерици е достигнало до 95 % през 2012 г.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад