Консумирането на ядки забавя развитието на диабет тип 2

12.06.2014

Консумирането на ядки може да предпази от развитие на диабет тип 2 при лица, които вече са с висок риск за заболяването – това са изводите от две нови клинични проучвания, съобщени по време на Европейския конгрес по затлъстяване, София, 31 май 2014 г.

 

Изследователи от Испания и САЩ са изследвали ефектите от приема на шам-фастък и бадеми. 

 

Проучването на Mònica Bulló, MD, от отделението по хранене към Virgili University, Reus, Испания, включва 49 пациенти с преддиабет с наднормено тегло или затлъстяване. Консумацията на 57 г шам-фастък дневно за 4 месеца сигнификантно намалява кръвната захар на гладно, инсулина и инсулиновата резистентност.  Важно е, че консумацията на ядки не се е отразила в промяна на телесното тегло.

 

Другото проучване, представено от Sze Yen Tan, PhD, от отделението по изследване на храненето, Purdue University, West Lafayette, Indiana, САЩ, обхваща 137 възрастни с повишен риск за диабет, които са рандомизирани да приемат 43 г бадеми дневно – заедно с храната или като закуска между храненията - или да не приемат бадеми, за 4 седмици.

 

Пациентите, които са консумирали ядки, са изпитвали по-малко глад в сравнение с неконсумиращите, имали са по-ниски нива на постпрандиалната кръвна захар без да покачват телесното си тегло.

 

Установено е, че консумацията на ядки е свързано с намален риск за коронарна сърдечна болест чрез модериране на липидния профил и нивата на кръвната захар, както и инсулиновите нива.

 

Възможна протективна роля на шам-фастъка

 

В проучването са включени 54 пациента с преддиабет и наднормено тегло или затлъстяване, които са рандомизирани да спазват контролна диета или диета с шам-фъстък (57 г дневно, около една шепа ядки) за 4 месеца. Пациентите са имали 2-седмичен „пречистващ” период, след което са преминали на алтернативната диета за следващите 4 месеца. Диетите са били разработени изокалорични и модифицирани съобразно индивидуалното тегло на всеки пациент, като калорийният внос е варирал между 1900 и 2500 ккал/дневно. По същество двете диети са били средиземноморски, като контролната диета включва зехтин на мястото на шам-фастъка. Диетите не са се различавали по съдържанието на сатурирани мазнини и холестерол. В началото на проучването и впоследствие ежемесечно са извършвани антропометрични измервания, измерване на артериалното налягане, оценка на физическсата активност и са вземани кръвни проби за измерване на хемостаза, инфламаторни белтъъци, оксидация и свързаните с тях метаболитни рискови маркери.

 

Не са установени сигнификантни промени в индекса на телесна маса в двата периода на проучването, но нивата на кръвната захар на гладно, инсулина, маркерите за инсулинова резистентност са сигнификантно понижени след диетата с шам-фастък в сравнение с контролната диета.  Отбелязано е несигнификантно намаление на гликирания хемоглобин, серумния LDL холестерол. Другите метаболитни маркери, като  фибриноген, GLP-1, оксидиран LDL-холестерол ии тромбоцитен фактор 4 са показали статистически значимо понижение след диетата с шам-фастък.

 

„Редовната употреба на шам-фъстък може да намали инсулиновата резистентност, т.е. представлява потенциален протективен фактор за развитието на диабет тип 2” – е заключението на Dr. Bulló. Съветът на изследователите към хората е да консумират по една шепа ядки винаги, когато имат възможност.

 

Бадемите също могат да се използват, но са с по-добър ефект между храненията

 

Проучването за ефекта на бадемите включва 137 възрастни с повишен риск от диабет (БМИ 27-35 или нормално тегло с фамилна анамнеза за диабет), рандомизирани в 3 групи: 43 г бадеми дневно (около 250 ккал) по време на закуската или обяда; 43 г бадеми вместо закуска или следобедна закуска; и без консумация на бадеми. Диетата е спазвана 4 седмици.

 

Консумиращите бадеми са усещали по-малко глад от контролната група. Консумацията на бадеми е била свързана с понишение на кръвната захар. Тези ефекти са се проявили най-силно, когато бадемите се приемат под формата на бърза закуска.

 

Добавянето на бадеми към обичайната диета не е довело до покачване на телесното тегло или други антропометрични показатели в сравнение с контролната група. Липидният профил на приемащите ядки не е показал сигнификантни промени.

 

„Включването на 43 г бадеми в дневната диета, особено между храненията, може да помогне да се намали гликемията, като не води до покачване на телесното тегло” – са изводите на Dr. Tan.

 

Превод: НСОПЛБ

 

< Назад