Как да прекратиш остър спор?

19.08.2014

Повечето хора все някога са били въвлечени в разгорещен спор – всяка страна счита, че другата греши, и нито една от страните отстъпва. Опитахте  всичко – желязна логика, емоционални манипулации, говорене по-високо от другия – никой не променя мнението си. Е, как може да се прекрати такъв спор? Лесно е – останете спокоен и слушайте.

 

Стъпка 1

Успокойте се. Способностите на хората да разсъждават се изпаряват по време на яд. Ако вие или другият човек сте много ядосани, оставете си няколко минути тишина, за да се „охладите” – половин час, ако е необходимо – и повече.

 • Кажете: „Аз съм много разстроен за да обсъждам това точно сега. Нека да се видим отново след половин час”
 • През това време почивайте. Поемете дълбоко въздух. Не мислете за яда си и не го подклаждайте. По-добре се разходете и пречистете мислите си. Ако трябва да мислите как да проведете разговора, опитайте да проявите емпатия или мислете как да намерите думите, които да кажете в следващите стъпки.

 

Стъпка 2

Слушайте.  Открийте какво иска да чуе другият човек. Не е необходимо да се съгласите с това. Много спорове протичат неприятно и без прогрес, защото всяка страна се опитва да бъде чута, но нито една страна не слуша. Слушането прекъсва застоя в спора.

 

Стъпка 3

Потвърдете, че сте разбрал. Сумирайте това, което сте разбрал, от думите на другия човек. Кажете го с ваши думи и попитайте дали сте разбрал правилно. „Нека да видим дали съм разбрал правилно. Вие казвате ...?” Чрез превключване на спора от показване кой е прав към правилно разбиране на другата страна, вие прекратявате борбата за правота. Създавате възможност за корекция на неправилното разбиране, а ако сте разбрал правилно - другата страна ще види това.

 • Като правите искрени усилия да разберете другия, показвате добро намерение. Разгорещеният спор често се поддържа от съмнението на всяка страна, че другата действа с добро намерение.

 

Стъпка 4

Потвърдете, че са ви разбрали правилно. Сега попитайте другия чове дали иска да обобщи вашата теза. Ако не може да направи това, или ако още не я е чул, попитайте дали би искал да чуе какво искате да кажете сега.

 • Изразете молбата си по начин, който не укорява и засрамва другия за това, че не ви е разбрал. Можете да направите това, като кажете, че само вие сте отговорен за неразбирането, вместо да укорите другия, че не ви е разбрал. Например: „Искам да съм сигурен, че си разбрал моята гледна точка” вместо „Искам да съм сигурен, че не съм разбран неправилно”.

 

Стъпка 5

Определете точките, където вече сте се съгласили. След като изслушате другия и потвърдите, че сте разбран, повечето спорове спират дотук – вече няма реални несъгласия. Ако все още имате някакви несъгласия помежду си, отделете малко време, за да отбележите точките, където сте постигнали съгласие. Например, ако спорът е кой да изхвърли боклука, отбележете, че двамата вече сте се съгласили, че искате да бъде чисто в къщи, и че всички домашни задължения трябва да се разпределят справедливо. Не бихте спорили за нещо, ако няма някаква обща основа.

 

 • Ако част от това, което другият казва, промени вашето мислене, добре е да го кажете в този момент. Ако ви е информирал или е поправил ваша грешка, благодарете му.

 

 • Не използвайте спора така, че да го въведете в логически „шах-мат” – другият да се чувства принуден да приеме, че е сгрешил. Тази тактика поддържа спора. Основният аргумент ще се появи, когато му дойде времето. Не по-рано.

 

Стъпка 6

Заявете несъгласието си. Сега, когато имате яснота за позицията на всеки от вас и за това, с което сте съгласни, поставете въпроса с какво в думите на другия не сте съгласни. Много спорове са безплодни, защото нито една страна не знае за какво точно спори!

 • Когато заявите несъгласието с неговите думи, или и двамата бързо ще приемете несъгласието, или не. Във втория случай вие отваряте възможност да чуете нещо важно, което все още не знаете. Или може би ще откриете, че на практика нямате несъгласия.

 

Стъпка 7

Обсъдете възможностите. Какво можете да НАПРАВИТЕ, за да решите спора? Няколко често приложими възможности са:

 • Ако не сте постигнали съгласие кой трябва да направи определена работа (например да изхвърли боклука), възможностите са да разделите по друг начин работата между вас. Можете да намерите начин да разделите дейностите така, че всеки да върши тези дейности, които са му по-приятни. Просто трябва да преговаряте и да приемате компромиси.

 

 • Ако несъгласието е кой да използва ограничени ресурси (например кой да гледа телевизия точно сега, или дали музиката да бъде тиха или силна в момента), възможностите са: определяне на график за използване на ресурсите така, че всеки да се забавлява; намиране на начин да се използват така, че и двамата да се забавляват едновременно на различни места.

 

 • Ако не сте постигнали съгласие за това как да направите нещо (например в какъв цвят да боядисате хола или  кои думи да използвате в изречение, което съчинявате заедно), възможностите са: опитайте двата подхода и вижте как ще ви хареса повече; опитайте компромис, който включва най-доброто от двете идеи; търсете съвсем различен подход,  като всеки един от двамата отговаря за част от проекта; или просто се откажете, ако мислите, че не си струва да  се борите за това.

 

 • Ако не сте съгласни дали планът ще проработи (например, дали си струва да се инвестира в определена бизнес идея), някои възможности са: намерете начин да пробвате плана, за да видите дали е изпълним; или позволете на този, който вярва в плана, да го изпълни без да му помага другия, който не вярва  (и да пожъне цялата слава в случай че планът успее).

 

 • Ако спорът е за това какво е истина (например, дали А. е направил това или какво се е счупило в колата ви, или дали Бог съществува), помислете за начин да поставите тестова задача; да прегледате нови факти; или просто да оставите спора неразрешен – да се съгласите с несъгласието на другия.

 

 • Често полезна възможност е да отложите спора,  за да помислите. Сега, когато всеки е чут и несъгласията са ясни, вашият мозък има материал, с който да работи, а за това е необходимо малко време.

 

Стъпка 8

Решете какво да бъде вашето решение. Дотук вероятно сте прекратили спора. Ако все още не сте,  решете как да го прекратите. Може да се наложи да потърсите трета страна, да се видите на другия ден, след като сте премислили, да проверите някои факти, които според вас имат значение.  Обикновено по-лесно се постига съгласие за начина на решение на спора, отколкото директно за нещата, с които сте несъгласни. Сега двете страни трябва да приемат начина за решение, който считат за справедлив.

 

Стъпка 9

Празнувайте! Започнахте ядосано за нещо, което изглеждаше нерешимо, чухте един друг и постигнахте съгласие. Това изисква ритуал да отбележите споделения успех – усмивка, ако е било само недоразбиране, или може би стисване на ръце или изпиване на едно питие.

 

 

Съвети:

 • Избягвайте да „бъдете прав”. Искането да бъдете прав по време на спор е най-сигурния начин да продължите спора. Хората ще спорят за това кой е прав и кой е сгрешил години, ако не решат да направят нещо друго със своята енергия. В тази ситуация няма победители. Има стара поговорка „Искаш ли да си прав, или да си щастлив?”  Бъдете скромен.

 

 • Простете. Ако нещо, което другият човек е направил, ви е разтревожило или наранило, открито простете, дори ако не се извини. Например: „Виж, притесни ме, като дойде без да позвъниш първо, защото мислех, че постъпи грубо. Но аз вярвам, че не си искал да бъдеш груб, може би просто си забравил да се обадиш, и мисля, че следващия път ще се обадиш. Нали?”

 

 • Използвайте невраждебна комуникация. Емпатията към чувствата на другия и изразяването на вашите чувства ще подчертае нуждите, които всеки от вас се опитва да запълни, и след това помолете другия на НАПРАВИ това, което искате. Това превключва разговора от „кой е прав и кой греши” или искането другия да отстъпи, към получаването на това, което всеки от вас наистина иска.

 

 • Извинете се . Ако има нещо, за което можете да се извините, направете го. Дори ако не сте направили нищо лошо, можете да се извините за начина, по който вашите действия или думи са повлияли някого. Понякога извинението е достатъчно, за да разоръжи егото и неудовлетвореността, или пък е това, което е необходимо на другия. Много пъти спорът се прекратява веднага след като е казано искрено извинение.

 

 • Ако другият повиши тон, добра тактика е да го попитате: „Защо викаш?” Това би дало на другия възможност за секунда да чуе себе си. Това би позволило на разговора да протече по-меко.

 

 • Фокусирайте се към нещо позитивно. Обсъдете да направите нещо, което ще забавлява и двамата. В началото може да изглежда неловко, но това е от остатъчния яд – оставете го да се махне. Отпразнувайте края на спора – и преди да разберете това, спорът ще отмине като водата в реката.

 

Предупреждения:

 • Избягвайте силните думи, които не оставят място за маневри или  правят обобщения, които не могат да бъдат потвърдени. Думи, като „винаги” и „никога” обикновено не са верни и използването им може да засили яда и да влоши ситуацията.

 

 • Някои хора просто обичат споровете. Разпознавайте ги и ги отбягвайте.

 

 • Най-бързият начин да прекратите всеки спор е просто да се съгласите с другия, дори и ако не сте съгласни. Ако не желаете каквато и да е бъдеща връзка с този човек, това може да е добър вариант. Но фалшивите съгласия  показват лоши намерения. В една връзка фалшивото съгласие може да бъде тактика на избягване, особено ако предметът на спора е жизнено важен за връзката. Това води до нарушено уважение и посява семената на съмнението – вашето собствено съмнение, защото не отговаря на вашите нужди. Ако стигнете до патова ситуация, можете да кажете: „Ето как се чувствам в тази ситуация. Може би очакваш това или това те тревожи, но аз няма да споря повече за това.”

 

 • Не подценявайте другия човек и не се присмивайте на неговото мнение. Насмешката не е конструктивна, повечето хора просто ще започнат да използват същите словесни оръжия срещу вас!

 

 

Статията е подготвена по материали от WikiHow

 

< Назад