Качество на медицинската помощ-същност, съдържание, определяне, осигуряване, управление - ст.н.с. д-р Георги Иванов, дмн

11.07.2011

 

В медицината и здравеопазването, вече се приема като аксиома, че "качеството" има най-голямо значение за потребителската стойност на медицинската помощ и чрез нея оказва най-силно влияние върху здравните резултати. Това е причина "качеството" да бъде в центъра на вниманието на производителите и купувачите на медицинска помощ, здравните мениджъри и на хората.

Качество на медицинската помощ

(.pdf, 236.87 KB)

< Назад