Изобразителни изследвания след операция на сърцето – кога се нуждаете от тях и кога не?

24.09.2013

Ако сте претърпяли операция за  бай-пас на сърцето или стентиране на запушена артерия на вашето сърце, може би се питате дали се нуждаете от редовни изобразителни изследвания, за да видите колко добре работи вашето сърце след лечението.

 

Изобразителните изследавния правят снимки на вашето сърце. Ултразвуковите  изследвания (ехокардиография и доплер) правят снимки чрез използване на ултразвукови вълни. Коронарната компютърна ангиография използва рентгенови лъчи, за да генерира образ. Нуклеарният стрес-тест използва малко количество радиоактивна субстанция за получаване на образа.

 

Ако нямате симптоми на сърдечно заболяване, вие обичайно не се нуждаете от тези изследвания. Ето защо:

 

Тези изследвания рядко показват проблеми, ако нямате симптоми

Болката в гърдите и другите симптоми на сърдечно заболяване могат да рецидивират след претърпяната сърдечна операция или друга процедура.  Ако това се случи, изобразителните изследвания могат да покажат дали лекуваната област на сърцето е блокирана отново, или се касае за запушване на друга артерия. Изследванията могат също така да помогнат на вас и на вашия лекар да решите дали се нуждаете от увеличаване на вашите медикаменти или да бъдете подложен на друга процедура.

 

Въпреки това, много хора, преживяли сърдечна операция или стентиране, които нямат симптоми, правят тези изследвания всяка година. Те правят изследванията, за да видят дали сърдечното им заболяване е рецидивирало. Но, при отсъствие на симптоми, изследванията рядко откриват проблем. Настоящите симптоми са най-добрият показател за рецидива на сърдечния проблем.

 

Изследванията носят рискове

Изследванията обичайно са доста безопасни, а някои от тях се правят с много малко облъчване или без радиация. Но изследванията могат да покажат фалшиво-положителен резултат, особено ако нямате симптоми. Това може да ви причини ненужно безпокойство и стрес. Освен това може да доведе до ненужни последващи  изследвания, като коронарна ангиография. Това е инвазивна процедура, която ви излага на допълнителен риск и радиация.

 

Накрая, изследванията могат да доведат до други процедури, включително сърдечна хирургия. Всяка процедура носи риск. И ако вие нямате симптоми, подлагането на повече процедури не ви помага да предотвратите друга сърдечна криза или да живеете по-дълго.

 

Тези изследвания са скъпи

Нуклеарният стрес-тест струва между 500 и 2000 $ (б.пр. – в САЩ; в България – 500-1000 лв).  Компютърната ангиография струва между 500 и 600 $ (б.пр. – в САЩ; в България – 400-1200 лв). Фалшиво положителните резултати могат да доведат до други скъпи изследвания. Коронарната ангиография струвва повече от 1000 $ (б.прр. – в САЩ; в България – 1500-2500 лв), а ненужната сърдечна хирургия струва повече от 10 000  $ (б.пр. – в САЩ; в България – 10 000 до 20 000 лв). Изобразителните изследвания наистина дават информация на вашият лекар, ако имате симптоми. Но ако нямате, защо да харчите излишни пари?

 

Кога изобразителните изследвания са полезни след сърдечни процедури?

Може да се нуждаете от изобразително изследване, ако отново се появят симптоми на сърдечното заболяване или симптомите, които имате, се влошават. Такива симптоми са гръдна болка, задух, отпадналост, затруднения в качването по стълби.

 

Ако нямате симптоми, можете да се нуждаете от изобразително изследване, ако:

 

 • са минали повече от пет години след бай-пас хирургия

 

 • са минали повече от две години след стентиране

 

 • имате запушвания, които не са третирани при предшестващата процедура

 

 • имате диабет или тежка сърдечна недостатъчност.

 

Изследванията трябва да се правят само когато те ще помогнат на вас и вашия лекар да лекувате вашето сърдечно заболяване.

 

 

 

СЪВЕТИТЕ НА CONSUMER REPORTS

Програма за рехабилитация на сърцето ще ви помогне да се възстановите след сърдечна процедура.

 

Програмата за сърдечна рехабилитация може да помогне вашето сърце да стане по-устойчиво. Тя може да ви помогне да се върнете до  нормалната си активност по-скоро и да намалите вашия риск от нова сърдечна криза. За да се включите в програмата, трябва да бъдете насочен от вашия лекар. Ако се интересувате от това, кажете на вашия лекар или медицинската сестра. Търсете рехабилитационна програма, която е:

 

 • Акредитирана от  кардиологичните асоциаци

 

 • Реимбурсирана. Поинтересувайте се кои рехабилитационни процедури се покриват от вашия осигурител. Попитайте какви допълнителни разходи могат да ви се наложат.

 

 • Близо до вашия дом. Ако няма рехабилитационен център близо до дома ви, попитайте дали можете да посещавате програмата по-рядко или да имате посещения във вашия дом.

 

Търсете програми, които предлагат следните услуги:

 • Пълно изследване преди започването, включително преглед на вашите сегашни диетични и двигателни навици; измерване на вашето артериално налягане, кръвна захар, серумен холестерол; изследване на сърцето с натоварване (стрес тест – тредмил, велотест)

 

 • Периодичен преглед на вашите медикаменти. Вашият рехабилитатор трябва да работи с вашия проследяващ кардиолог, когато се нуждаете от промяна на лечението.

 

 • Програма за двигателна активност, която е адаптирана към вашите нужди. Здравният професионалист трябва да пази записите от вашата физическа активност.

 

 • Програма за хранене. Диетолог трябва да ви помогне да разработите хранителен режим, който включва храни, които вие обичате и които да избягвате. Хранителният режим трябва да се основава на вашите рискови фактори, като високо артериално налягане или диабет.

 

 • Мениджър, който наблюдава цялата грижа за вас и информира вашия лекар за вашия прогрес.

 

Ако не успеете да откриете програма за сърдечна рехабилитация близо до вашия дом, помолете вашия лекар да ви помогне да разработите полезни за сърцето диетичен и двигателен режим. След това се убедете, че спазвате вашата програма.

 

 

 

Как да използвате тази информация?

Тази информация е предназначена за да я използвате при разговора с вашия лекар. Тя не замества медицинския съвет и лечението. Използването на тази информация е на ваш риск.

© 2012 Consumer Reports. Разработено в сътрудничество с American College of Cardiology.  За повече информация за ресурсите, използвани в тази статия и правилата за употреба, посетете ConsumerHealthChoices.org/about-us/.

 

12.2012 г

 

По материали на

Consumer Reports Helth

Оригиналният документ на кампанията

 

Превод: НСОПЛБ

Версия за печат

(.pdf, 1.34 MB)

< Назад