„Интернет зависимостта” е свързана с абстиненция, подобно на зависимостта от субстанции

27.02.2013

Така наречената „Интернет зависимост” е свързана с увеличена депресия и дори със симптоми, характерни за абстиненцията при зависимост от субстанции – показва ново проучване, публикувано on-line на 7.2.2013 г. в PLoS One.

 

Проучване на 60 възрастни в Англия показва, че тези, които най-много използват Интернет, имат сигнификантно по-изразено намаляване на положителното настроение след изключване от мрежата в сравнение с малко използващите Интернет.

 

Интернет зависимостта е свързана и с продължителна депресия, импулсивна несъобразяване в установените правила и прояви, свързани с аутизъм – съобщават изследователите, като добавят, че това са нови факти.

 

„Ние наистина очаквахме, че хората, които използват Интернет много, ще покажат повишено настроение след използването на нета – вследствие на стимулиращото действие на мрежата” – съобщава Phil Reed, DPhil, професор и ръководител на  Department of Psychology в Swansea University в Англия.

 

Той добавя, че основното послание за лекарите е, че някои хора могат да разрушат живота си вследствие на ексесивна употреба на Интернет  и че това може да засегне както психическото, така и физическото здраве.  Освен това, пациентите могат да се нуждаят от помощ в търсене на причините за тази прекомерна употреба и в разбирането на функциите, които Интернет изпълнява в техния живот.

 

Нова психопатология

 

През последните 10 години, откакто терминът стана широко обсъждан в медицинската литература, „Интернет зависимостта” се разглвежда като нова психопатология, която може да засегне голямо количество хора.

 

Новото, пето издание на Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) ще включи нарушенията от използване на Интернет игри в своята 3-та секцция, като състояние, изискващо бъдещи проучвания.

 

Прекомерната употреба на Интернет е проблем във всички страни в света.

 

В Китай плануват да разработят критерии за диагнозата „Интернет зависимост”. Освен това се планува да се въведат строги регулативни мерки в интернет-кафетата.

 

Обратната страна на технологиите

 

„Чрез  компютърните технологии можем  да помогнем на децата и младежите със заболявания от спектъра на аутизма и специфични емоционални нужди.  В тази насока има положителни резултати” – казва д-р Reed. „Въпреки това, нуждата да се установи дали този полезен инструмент може да създаде проблеми за някои хора, е належаща. На практика, поставянето на това състояние като потенциален проблем в новата DSM-5 означава, че ние трябва да знаем повече за него” – добавя той.

 

Изследването включва 60 възрастни доброволци със средна възраст 24 години, 55 % жени, които са подложени на следните тестове:

 

  • Internet Addiction Test, състоящ се от 20 въпроса;

 

  • Въпросник за измерване на настроението - Positive and Negative Affect Schedule (PANAS);

 

  • Spielberger Trait-State Anxiety Inventory total score (STAI-T/S);

 

  • Beck's Depression Inventory (BDI);

 

  • Oxford Liverpool Inventory of Feelings and Experiences (O-LIFE), и

 

  • Autistic Spectrum Quotient Questionnaire (AQ).

 

Всички участници след това са получили достъп да използват интернет за 15 минути. Непосредствено след това те са попълнили отново PANAS и STAI въпросниците.

 

Формирани са подгрупи от участници с проблемна и/или висока степен на употреба на интернет (32 участница) и участници с ниска степен на употреба на интернет (28 участници).

 

Абстиненция както при зависимост от субстанции

 

Резултатите показват строга връзка между интернет зависимостта и депресията по BDI- въпросника, черти на аутизъм при AQ-въпросника, и шизотипно импулсивно несъобразяване с установените правила при O-LIFE, както  и по-лека асоциация между този тип зависимост и дългосрочната тревожност, измерена чрез STAI-T/S.

 

В сравнение с изследванията преди включване в интернет, групата с висока употреба на Интернет показва сигнификантно по-голямо намаление на положителното настроение, отколкото групата с ниска употреба на Интернет (P<0.001).

 

„Непосредственото отрицателно влияние на експозицията на Интернет върху настроението на зависимите от Интернет може да доведе до увеличена употреба на мрежата от тази група, в опит да намалят лошото си настроение чрез повторно включване в нета скоро след изключването” – пишат изследователите. „Може освен това да се предположи, че това отрицателно влияние върху настроението може да бъде еквивалент на симптома на абстиненция”. За тези хора чувството е подобно на „употребата на наркотици, като екстази”.

 

„Тези първоначални резултати и свързаните изследвания на мозъчната функция показват, че  има някои неприятни изненади за доброто съществуване на хората, скрити в нета”.

 

Изследователите отбелязват, че основната причина, поради която много от тези хора използват интернет прекомерно,  е достъпа до порнография или игри в мрежа - което е показало в предишни проучвания, че има  потенциал да води до състояния на зависимост.

 

Възможно е всеки резултат, свързан с „интернет зависимостта”, да е проява на други форми на зависимост.

 

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад