Интересът към включване на алтернативни лечебни методи в първичната практика е голям

16.09.2011

Ново проучване показва, че пациентите и лекарите биха искали да имат повече терапевтични възможности в първичната практика, включително алтернативна медицина.

 

„Резултатите от проучването сочат, че отворената дискусия и насочването към допълнителни терапевтични възможности в първичната практика е възможно и желано, особено за пациенти, чиито заболявания не отговарят на стандартното лечение (например с хронична болка, дразнимо дебело черво, хронична умора)” – счита авторът на проучването Clarissa Hsu от Center for Community Health and Evaluation в Сиатъл.

 

Проучването е било проведено в щата Вашингтон през октомври и ноември 2008 година. Били формирани 7 дискусионни групи, включващи пациенти, лекари, лекарски асистенти и медицински сестри. Коментарите на участващите в дикусиите били анализирани въз основна на стенографски записи и аудиозаписи.  Резултатите са публикувани в броя септември-октомври 2011 г.  на Annals of Family Medicine.

 

Дискусията била водена около следните теми: какво препоръчват ОПЛ в момента като здравословно;  идеи за допълнителни терапевтвични възможности; желание за включването им в първичната практика; бариерите за интегрирането на алтернативната медицина в практиката. Участниците били помолени да изброят лечебните методи, които в момента не очакват да бъдат дискутирани в типичната амбулатория за първична практика. Всички 7 дискусионни групи са изброили: лечебна физкултура, масаж, хранене, развлекателни занимания, промени в начина на живот, религия и духовност, спорт.  Други възможности, които са били споменати, макар и не във всички групи, са акупунктура, медитация, йога, групи на взаимопомощ.

 

Пациентите предпочитат препоръките да се представят като възможност, а не като заповед. Те искат алтернативната медицина да бъде допълваща, а не заместваща стандартната диагноза и  лечение.

 

Важни фактори са ефективността и безопасността на алтернативните методи, познанията на клиницистите за тях, увереността в ефекта им.  Според пациентите по-важни са доказателствата за ефективност и опита на лекаря, който ги прилага, като безопасността не била спомената; докато лекарите  се опасяват повече от безопасността, отколкото от ефективността на алтернативните лечебни методи.  Пациентите искат лечебните методи да бъдат индивидуализирани в зависимост от собствените им оплаквания и начин на живот. Цената и достъпността също били отбелязани като важни.

 

Важна бариера за пациентите да включат алтернативни лечебни методи е негативната реакция на лекаря и липсата на отворен диалог по темата, докато лекарите посочили недостатъчните си познания за тези опции, както и за това към кого да насочат пациентите си за прилагането им. И двете групи се опасявали от размера на разходите за това лечение и липсата на реимбурсация.

 

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад