Има ли полза от ЕКГ скрининг на безсимптомни пациенти?

21.09.2011

Скринингът на всеки възрастен с ЕКГ може да открие някои хора с висок риск от сърдечно-съдови заболявания, но клиничната полза от този подход е неясна – е изводът от проучване, спонсорирано от US Preventive Services Task Force (USPSTF) и публикувано в броя от 20.09.2011 г. на Annals of Internal Medicine.

 

„Въпреки, че много ЕКГ-отклонения са свързани с увеличен риск, ние нямаме алгоритми за поведение при тези случаи” – споделя д-р Roger Chou, от Oregon Health & Science University, Portland. – „Необходими са повече изследвания, за да установим какво да правим с много от тези отклонения.”

 

„В повечето случаи, които нямат симптоматика, е много по-ефективно за пациентите и лекарите да съсредоточим  вниманието си върху факторите, които можем да повлияем. Знаем  за ползата от лечението на високото кръвно налягане, от  контрола на холестерола, от спирането на пушенето и можем да изчислим сърдечно-съдовия риск по Фрамингам. Ако пациентите имат оплаквания, разбира се, че се нуждаят от ЕКГ, но хората без симптоми могат да ходят и да извършват физическо натоварване без проблеми, при тях няма данни, че рутинното ЕКГ изследване може да е от допълнителна полза.” – счита д-р Chou.

 

Прегледът на 65 проучвания с цел да се установи как ЕКГ отклоненията са свързани с увеличен сърдечно-съдов риск  може да класифицира тези данни като несигурни. Само две проучвания показват, че ЕКГ в покой или при натоварване плюс оценка на традиционните рискови фактори съвсем леко увеличава прецизността на оценката на риска. Стрес-ЕКГ няма по-голяма предиктивна стойност спрямо ЕКГ в покой.

 

„Проблемът е, че няма проучвания, които да ни позволят да изчислим колко от тези пациенти могат да бъдат предпазени от сърдечно-съдови събития, поради това клиничната полза от тези проучвания е неясна, а без да знаем това, ние наистина не знаем коква полза ще допринесем на хората и колко хора можем да лекуваме.” – твърди д-р Chou.

 

Данните от проучването ще се използват като база за препоръките за профилактика в бъдеще.

 

 

Превод: НСОПЛБ

 

< Назад