Гинекологичният преглед все още е обичайна практика, въпреки че ползата от него не е доказана

31.12.2011

Лекарите в САЩ рутинно провеждат ежегоден гинекологичен преглед на жените въпреки липсата на научни доказателства за ползата от него – това показва проучване, публикувано в броя от 12.12.2011 г. на Archives of Internal Medicine.

 

Analía R. Stormo и колектив от Division of Cancer Prevention and Control, US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, Georgia и изследователи от Soltera Center for Cancer Prevention and Control Research, Tucson, Arizona направили преглед на данните от проучването DocStyles survey, проведено през 2009 г. и обхващащо 1250 интерниста, общопрактикуващи лекари, фамилни лекари и акушер-гинеколози в САЩ.

 

Лекарите били анкетирани колко често провеждат гинекологичен преглед по следните поводи: скрининг за овариален карцином, скрининг за други гинекологични карциноми, при стартиране на орална контрацепция, при скрининг за сексуално-трансмисивни инфекции, като част от рутинния профилактичен преглед на жените.

 

Повече от половината от всички лекари съобщили, че провеждат гинекологичен преглед  в рамките на общия преглед на жените, като при акушер-гинеколозите прегледът се извършва рутинно в 98.4 %, при  общопрактикуващите лекари – в 89.5 %, при интернистите – в 54.0 %.

 

Акушер-гинеколозите най-често извършват гинекологичен преглед за всяка от причините, изследвани в проучването (71.6-98.4 %), следвани от фамилните лекари и общопрактикуващите лекари (55.2-89.5 %). Най-малко са склонни да извършват гинекологичен преглед интернистите, като по-малко от 29.7 % са съобщили, че извършват рутинен гинекологичен преглед за скрининг за овариален карцином, а повече от 54.0 % извършват прегледа в рамките на профилактиката на жените.

 

Използването на гинекологичен преглед за тези причини не е подкрепено от научни доказателства и не се препоръчва от нито една организация в САЩ. Ненужното провеждане на този преглед не е без проблеми, особено когато се използва за откриване на ранен овариален карцином. В този случай доказателствената стойност на прегледа е лоша, с 98 % фалшиво-положителни резултати, водещи до ненужни изследвания и предизвикващи безпокойство – считат авторите. В допълнение, инвазивният гинекологичен преглед за сексуално-трансмисивни инфекции и  преди стартирането на хормонална контрацепция може да обезкуражи жените да използват контрацептиви и те да избягват рутинния скрининг за сексуално-тансмисивни инфекции.

 

По традиция, гинекологичният преглед се провежда с цел ежегодно изследване за цервикален карцином чрез извършване на цитонамазка, но от 2003 г. Американският колеж на акушерите и гинеколозите препоръча скрининга да се извършва веднъж на 3 години, ако цитонамазката в съчетание със скрининг за човешки папиломавирус са негативни.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад