Флуорхинолоните могат да удвоят риска от остра бъбречна недостатъчност

04.06.2013

Флуорхинолоните, използвани в момента, могат да увеличат риска от бъбречно увреждане, показват резултатите от ретроспективно популационно проучване.

 

Steven T. Bird, PharmD, от  US Food and Drug Administration в Silver Spring, Maryland, и  University of Florida в Gainesville и техни колеги са публикували резултатите от своите проучвания на 3.6.2013 г. в Canadian Medical Association Journal.

 

Известни са случаи на остра бъбречна недостатъчност, свързана с употреба на флуорхинолони, и в листовката за пациентите на тези препарати  е вписана бъбречна недостатъчност в списъка на потенциалните, но нечести странични ефекти” – пишат авторите. – „В клиничната практика, когато се предписва орален флуорхинолон, потенциалният риск от остра бъбречна недостатъчност обичайно не се обсъжда.”

 

В проучването авторите оценили риска за остра бъбречна недостатъчност, свързана с употреба на флуорхинолони, сред мъже на 40 до 85 години, които са включени в US LifeLink Health Plan Claims Database  между 2001 и 2011 година. Те са открили 1292 случая на остра бъбречна недостатъчност и контролна група от 12 651 пациенти. Настоящата употреба на флуорхинолони е била свързана с 2.18 пъти по-висок риск от развитие на остра бъбречна недостатъчност (95 % интервал  1.74-2.73) в сравнение с неприемащите тези медикаменти, докато скорошната употреба и употребата в миналото на флуорхинолони не е била свързана с риск от остра бъбречна недостатъчност (относителен риск 0.87 и 0.86 % съответно).

 

Авторите са изключили мъжете с анамнеза за хронично бъбречно заболяване или хронична бъбречна недостатъчност на диализа. Те използвали логистична регресия, за да изчислят отношенията, да съобразят индикациите за назначение на флуорхинолони, заболяванията, свързани с ОБН, потенциално нефротоксични медикаменти и показатели на използване на медицински услуги.

 

Когато изследвали отделните медикаменти, те забелязали, че ципрофлоксацин е бил свързан с най-висок риск от ОБН (относителен риск 2.76; 95 % интервал  2.03-3.76), следван от моксифлоксацин (относителен риск 2.09, 95 % интервал 1.04-4.20) и левофлоксацин (относителен риск 1.69, 95 % интервал 1.2-2.39). За разлика от тях, нито амоксицилин, нито азитромицин (относителен риск съответно 0.65 и 1.06) са били свързани с висок риск от ОБН.

 

Въпреки, че блокерите на ренин-ангиотензиновата система сами по себе си не са били свързани с повишен риск от ОБН (относителен риск 1.00, 95 % интервал 0.84-1.18), комбинираната употреба на флуорхинолони и блокери на ренин-ангиотензиновата система е била свързана с най-висок риск за ОБН (относителен риск 4.46, 95 % интервал 2.84-6.99).

 

Ограничения на проучването са недостатъчната информация за тежестта на бъбречното увреждане и невъзможността да се оцени рискът, свързан с дозата и прродължителността на лечението.

 

Ние установихме двукратно повишен риск от ОБН,  свързан с употреба на флуорхинолони сред възрастните мъже, чрез използване на 2 аналитични техники” – пишат авторите. „Въпреки, че е ясно, че рискът от смърт по време на сериозни инфекции е по-голям от риска, свързан с употребата на флуорхинолони, потенциалът за ОБН увеличава важността на внимателната прескрипция на тези препарати.” – са изводи на авторите.

 

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад