FDA предупреждава: възрастните пациенти се нуждаят от по-малка доза Сitalopram

30.03.2012

28.03.2012 г. Селективният инхибитор на серотониновия захват Сitalopram не трябва да се използва в дози по-големи от 20 мг дневно при лица над 60  години поради потенциален риск от пролонгиране на QT-интервала – предупреждава FDA.

 

Сitalopram не беше показан при пациенти с някои заболявания дори в минимална доза поради риска от удължаване на QT-интервала. Показанията са прецизирани и листовката на препарата е променена, за да опише случаите, в които някои от тези пациенти могат да употребяват Сitalopram.

 

Ревизията на листовката също така препоръчва при пациенти над 60 години да се употребява по-ниска доза Сitalopram.

 

Ето конкретните препоръки на FDA:

  • Сitalopram не се препоръчва за употреба в доза по-голяма от 40 мг/дневно поради това, че високите дози имат по-изразен ефект върху QT-интервала без да оказват допълнителна полза за пациентите.

 

  • Сitalopram не се препоръчва за употреба при пациенти с вродено удължет QT-интервал, брадикардия, хипокалиемия или хипомагнезиемия, скорошен остър миокарден инфаркт или декомпенсирана сърдечна недостатъчност.

 

  • Сitalopram не се препоръчва за употреба при пациенти, които вземат други медикаменти, удължаващи QT-интервала.

 

  • Максималната доза на Сitalopram при пациенти с чернодробна недостатъчност, пациенти на възраст над 60 години, пациенти – лоши метаболизатори чрез CYP2C19, или пациенти, приемащи Сimetidine или друг CYP2C19-инхибитор е 20 мг дневно. Описаните състояния водят до увеличаване на кръвните нива на Сitalopram, увеличавайки риска за удължаване на QT-интервала и поява на аритмии тип torsade de pointes.

 

Повече информация за препоръките на FDA е достъпна на сайта на FDA.

< Назад