ЕМА: Не комбинирайте ARB, ACEI и директни ренинови инхибитори!

12.04.2014

В предупреждение на European Medicines Agency (EMA), публикувано на 11.04.2014 г., се казва, че не трябва да се използва двойна комбинация от медикаменти, които въздействат на ренин-ангиотензиновата система. Според ЕМА, ARB, ACEI и директните ренинови инхибитори не трябва рутинно да се използват в комбинация. Особено при пациенти с диабетна нефропатия не трябва да се дава ARB заедно с АСЕI, е заключението на ЕМА.

 

Препоръките на Комитетът за наблюдение и оценка на фармацевтичния риск (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee - PRAC) стигна до тези препоръки след 10-месечен преглед на доказателствата, започнал през май 2013 г. Окончателното решение е взето съвместно с Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), който е одобрил препоръките на PRAC.

 

В случаите, когато комбинацията от медикаменти (двойна блокада на РААС) се обсъжда като абсолютно необходима, тя трябва да се прилага под стриктно наблюдение на лекар, с внимателно мониториране на бъбречната функция, баланса на течности и соли и артериалното налягане – се твърди в съобщението на ЕМА. Това включва и употребата на ARB candesartan или valsartan като допълнителна терапия към АСЕ инхибиторите при пациенти със сърдечна недостатъчност, при които комбинацията е счетена за необходима. Комбинирането на aliskiren (Tekturna, Novartis) с ARB и  ACEI е строго противопоказана при пациенти с бъбречно увреждане или диабет.

 

Опасенията за комбинираната употреба на тези класове медикаменти води началото си от голям мета-анализ, извършен от Dr Franz Messerli (St Luke-Roosevelt Hospital, New York), публикуван миналата година в BMJ. Анализът е предшестван от публикуването през 2009 г. на гледната точка на д-р Messerli, призоваващ лекарите да спрат да използват в практиката си двойна блокада на РААС, поради вредите, установени в проучването ONTARGET.

 

Основните рискове от комбинирането на няколко медикамента, блокиращи РААС, включват хиперкалиемия, ниско артериално налягане, влошаване на бъбречната функция, в сравнение с използването на един от тези медикаменти самостоятелно, без съответстващо подобрение в клиничното състояние, свързано с очакваното намаляване на артериалното налягане, отбелязва съобщението на ЕМА.

 

2014 Evidence Based Guidelines for the Management of High Blood Pressure in Adults, публикуван от повечето членове на Eighth Joint National Committee, специално отбелязва, че АСЕ инхибиторите и ARB не трябва да се използват в комбинация.

 

US Food and Drug Administration (FDA) не е ревизирала мнението си относно комбинираната употреба на тези класове медикаменти. За разлика от нея, Canadian Heart and Stroke Foundation е публикувала още през 2009 г. предупреждение със съвет към пациентите да потърсят своя личен лекар колкото може по-скоро, за да бъде променено лечението им, ако вземат едновременно ACEI и ARB.

 

През 2012 г. както FDA, така и ЕМА са отправили предупреждение срещу употребата на директния ренинов инхибитор aliskiren в комбинация с АСЕ инхибитор или ARB.

 

Превод: НСОПЛБ

< Назад